Mülkiyet Hakkının Kendi İsteğiyle Kısıtlanması

Mülkiyet Hakkının Kendi İsteğiyle KısıtlanmasıBir gayrimenkul sahibi, mülkiyet hakkından doğan yetkilerini (özellikle de mülkiyet devir yetkisini bazı kişiler lehine belirli bir oranda), kendi isteği ile sınırlamakta, kısıtlamaktadır. Bu kısıtlamalar da 1- Alım hakkı (iştira hakkı), 2- Geri alım hakkı (vefa hakkı), 3- Sözleşmeden doğan önalım hakkıdır (şuf’a hakkı). Kişisel nitelikte sonuç doğuran bu sözleşmeler, tapuya şerh edildiğinde üçüncü kişilere karşı da etkili olmaktadır.

Gayrimenkulün sahipliğini devren elde edinilmesinde sözleşmeden doğan önalım hakkına, sözleşmeden doğan alım hakkına ve geri alım hakkına dayanan tapu tescil işlemlerinde hukuki sebep, sözleşme değildir. Bu bir yenilik doğuran hakkın kullanılmasıyla ilgili bir devretme borcudur. Dolayısıyla burada borçlanma sözleşmelerinde aranan resmi şekil şartı aranmaz. Yenilik doğuran haklar talep yetkisi vermez. bu hakların kullanımlarıyla amaca ulaşılır.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder