Net Alanla İlgili Özellikli Durumlar

Net Alanla İlgili Özellikli Durumlarİki katlı bir evin iki katı da ayrı ayrı kullanılabilecek durumda ise net alan hesabında her kat ayrı ayrı hesaplanır. Her iki kat birbirini tamamlayıcı ve birbirine bağlı ise, yani dubleks ise net alan hesabında iki katın toplam alanı dikkate alınır. Konut satışlarındaki KDV uygulamasında her bağımsız bölüm, kat ve bina ayrı ayrı değerlendirilir.

İlke olarak bahçeli evlerin satışında hesaplanacak olan net alanda, bahçe gözönünde bulundurulmadan sadece konutun alanı dikkate alınır. Net alanına göre konutun tabi olduğu KDV oranına göre, konutu çevreleyen arsa ve arazi de aynı KDV oranına tabi olur. 60 Sıra No’lu KDV Sirküleri’ne göre tapu sicilinde “bahçeli ev”, “bahçeli konut” gibi ifadelerle kayıtlı olan gayrimenkullerin üzerinde fiilen ve kullanılabilir durumda konut bulunmuyorsa, bu gayrimenkullerin konut olarak nitelendirilmesi mümkün olmayacağı için arsa veya arazi sayılarak % 18 KDV’ye tabi tutulmalıdır. Tapu sicilinde arsa veya arazi olarak kayıtlı olduğu halde üzerinde kullanılabilir durumda konut varsa, yapılan satış da konut sayılır.

Konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranının tespitinde, konutun fiili durumu gözönüne alınmalıdır. Tapu sicilinde iki ayrı ev olarak gösterilen fakat gerçekte tek ev olan ikiz evlerin teslimlerinde, net alanın 150 m2’yi geçip geçmediğine bakarak tabii olduğu orana göre KDV uygulanmalıdır.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder