RESMİ SENET

Gayrimenkul mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için Tapu Sicil Müdürlüğünde düzenlenip, taraflar ve gerektiğinde tanıklar tarafından imzalanan fotoğraflı, müdürlükçe tasdik edilmiş resmi bir sözleşmedir.

Bir Yorum Gönder