Sözleşmelerde Yapılan Muvazaalar

Sözleşmelerde Yapılan MuvazaalarGayrimenkul sektöründe taraflar, gizli sözleşme ile görünürdeki sözleşmenin niteliğini değiştirerek muvazaa yapabilmektedir. Bunun da uygulamada en çok görüneni muris muvazaasıdır. Yani miras bırakanın, mirasçılardan mal kaçırmak için gerçekte bağışladığı taşınmazı, resmi sözleşmede satış gibi göstererek devretmesidir. Yine önalım hakkını önlemek için aslında satılmış olan taşınmazı, bağış veya trampa sözleşmesi ile devredilmiş gibi gösterilmesi de en çok yapılan muvazaa türlerindendir.

Taşınmaz sahibi, taşınmazını yeğenine veya çocuğuna bağışlamakta iken görünürde ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile devredebilmektedir. Bu da bir muvazaadır.

Önalım hakkının kullanmasını engellemek için taraflar muvazaalı işlem ile taşınmazın devrini yapmışlarsa, üçüncü şahıs durumundaki önalım hakkı sahibi durumu mahkemeye taşıyabilir. Muvazaayı kanıtlayan önalım davacısı, önalım hakkını kullanma imkanı elde eder.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder