31/b ŞERHİ
Haz29

31/b ŞERHİ

Kamulaştırma yapan idarenin talebiyle, kesinleşmiş kamulaştırma kararına dayanarak gayrimenkulün şerhler sütununa yazılan bir şerhtir. Üzerinde bu şerh bulunan gayrimenkuller, başkasına devir edilemez ancak imar uygulaması kapsamına...

Devamını Oku
AÇIK ALAN KATSAYISI
Haz29

AÇIK ALAN KATSAYISI

Bir kentteki açık alan yüzölçümü toplamının, kentin yerleşik alanının yüzölçümüne...

Devamını Oku
AÇIK EKSİLTME
Haz29

AÇIK EKSİLTME

Bir ihalenin en düşük bedeli önerene verilmesini sağlayan satış...

Devamını Oku
AÇIK KAPI İLKESİ
Haz29

AÇIK KAPI İLKESİ

Özellikle kooperatiflerde istenildiği zaman üyeliğe girilebilmesi, çıkılabilmesini sağlayan...

Devamını Oku
AÇIK KREDİ
Haz29

AÇIK KREDİ

İpotek gibi herhangi bir teminat gerekmeden, kredi kullanacak olan kişinin imza atmasının yeterli olduğu kredi...

Devamını Oku
AÇIK POLİGON HATTI
Haz29

AÇIK POLİGON HATTI

Arazide herhangi bir noktaya ulaşmak için, bir nirengi veya poligondan başlayarak koordinatları bilinmeyen noktaya bağlanan ve genellikle kısa olan poligon hattına...

Devamını Oku
AÇIK TEKLİF USULÜ
Haz29

AÇIK TEKLİF USULÜ

İhale komisyonu önünde, tekliflerin sözlü olarak yapıldığı ihale...

Devamını Oku
ADA
Haz29

ADA

Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla veya kadastro çalışma alanı sınırları ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101’den başlar, köy sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini...

Devamını Oku
ADA ANAHTARI
Haz29

ADA ANAHTARI

İmar ya da kadastro adalarının yerlerini gösteren...

Devamını Oku
ADA FİHRİSTİ
Haz29

ADA FİHRİSTİ

Kentsel arsa ve arazi düzenlemelerinde, adaların hangi kadastro veya imar paftalarına ait olduğunu gösteren...

Devamını Oku