Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 3
Eyl19

Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 3

Kiralananın Devri Durumunda Tahliye : Kira sözleşmesinde aksine bir madde olmadıkça kiracı, kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, yararlanma hakkını ve sözleşmesini devredemez. Aksine hareket edenlere ihtara gerek olmadan Sulh Hukuk Mahkemelerinde tahliye davası açılabilir ve fuzuli işgal kanun hükümlerinin uygulanması istenebilir. Kiracıya da sözleşmeye aykırılıktan dava açılabilir. Misafir gelmesi, ortak alması,...

Devamını Oku
Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 2
Eyl18

Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 2

Yeniden İktisap Nedeniyle Tahliye : Gayrimenkulün yeni sahibi olan kişinin kendisi, eşi veya çocuklarının konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle, gayrimenkulün elde edilme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde kiracıya noter aracılığıyla ihtar çekerek bu durumu bildirir ve 6 ay sonra da tahliye davası açabilir. Gayrimenkulün yeni sahibi, eski sahip ile kiracının yapmış olduğu sözleşmenin bitiş tarihini takip eden bir ay içerisinde dava...

Devamını Oku
Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 1
Eyl17

Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 1

Türkiye’deki mevcut kanunlarımız ağırlıklı olarak kiracılardan yanadır. Tabi ki mal sahiplerinin de hakları vardır. Kiracıların tahliye edilmesine yönelik mal sahiplerinin yapabilecekleri konular aşağıda sıralanmıştır. Unutulmamalıdır ki bahsedilen tahliye şekillerinde iyi niyet ve gerçekçilik aranmaktadır : Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye : Noter tarafından düzenlenmiş ve koşulları yerine getirilmiş, bir kimsenin baskı...

Devamını Oku
Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi için İstenen Belgeler
Eyl13

Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi için İstenen Belgeler

Düzeltme işlemi yapılacak gayrimenkule ait tapu senedi, eğer yoksa gayrimenkulün ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mal sahibinin sözlü beyanı. Taşınmaz mal sahibinin veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaportu veya avukat kimliği, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi numaraları. Gayrimenkul sahibinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 6×4 cm ebatlarında bir adet vesikalık...

Devamını Oku
Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi (Tashih)
Eyl12

Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi (Tashih)

Mal sahibinin adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, payı, tarih, yevmiye numarası, taşınmazın yüzölçümü gibi uygulamada yapılabilen bazı yanlış ve eksik yazımların, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 85. maddesi doğrultusunda belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemine düzeltme veya eski adıyla tashih denir. Tapu sicili, gayrimenkul mallar ile ilgili hakların kurulmasını, açıklığı sağlamakta ve tapu sicilindeki bilginin doğruluğuna iyi...

Devamını Oku