Binada Değişiklik Yapılması ve Tescil Hakkı – Tescil Davası
Tem14

Binada Değişiklik Yapılması ve Tescil Hakkı – Tescil Davası

Medeni Kanun 724. maddeye göre, temliken tescil için önceden var olan binada değişiklik ve ilave tesis yapılması, temliken tescil hakkı vermez. Taraflar arasındaki, tapu iptali, tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair verilen, 13.7.1990 gün ve 1989/550 – 1990/616 sayılı kararın incelenmesi, davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk...

Devamını Oku
Borcun Teminatı Olarak Taşınmazın Devri – Tescil Davası
May16

Borcun Teminatı Olarak Taşınmazın Devri – Tescil Davası

1- Dava konusu taşınmazın, davalıya temlikinin kendisinden alınan borca karşılık (ve bunun faiz ile birlikte) tamamen ödenmesi halinde davacıya geri verilmesi koşulu ile yapıldığı ve bunun bir inançlı işlem olduğu açıktır. 2- Borç ödendikten sonra iade edinmek üzere taşınmaz temlikini öngören sözleşmeler de özde bir inanç sözleşmesi olarak nitelendirilebilir. 5.2.1947 gün 20/6 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararında inanç...

Devamını Oku
Beklenen Miras Payının Devri – Düzeltme Davası
May06

Beklenen Miras Payının Devri – Düzeltme Davası

Miras bırakanın iştirak veya muvafakat etmesi şartı ile muhtemel mirasçının Medeni Kanun’un 678. maddesi uyarınca yaptığı miras payının temliki sözleşmesi gayrimenkule ait olsa dahi maddedeki şekle uygun olması yeterlidir. Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin 7.3.1994 gün ve 1552-2456 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Adı geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak...

Devamını Oku
Çift Tapu Kaydından Hangisi Geçerli Olur? – Tescil Davası
Oca09

Çift Tapu Kaydından Hangisi Geçerli Olur? – Tescil Davası

Aynı yer hakkında, aynı kişi adına meydana getirilmiş olan iki ayrı tapu kaydından, mükerrer olan geçersizdir. Ancak, malik mükerrer kayıt üzerinden temlik tasarrufları yapmış ise, birinci kayıt geçersiz hale gelir ve bu durumda, ilk kayıt üzerinden, sonradan yapılan satış nedeniyle, alıcı Medeni Kanun’un 1023. maddesine dayanamaz. Taraflar arasında, tapulama tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca...

Devamını Oku
Teminat Amacıyla Devredilen Taşınmazın Durumu – Tapu İptal ve Tescil Davası
Kas10

Teminat Amacıyla Devredilen Taşınmazın Durumu – Tapu İptal ve Tescil Davası

1- Mülkiyetin, teminat için temliki inançlı işlemdir. Bu temlik ile bir kimse bir taşınmaz üzerindeki hakkını, mülkiyeti devretmek için değil de sırf bir teminat göstermiş olmak için alacaklıya devretmektedir. Amaca ulaşılınca alacaklı, mülkiyetini kazanmış olduğu şeyi sahibine geri vermek borcu altına girmektedir. 2- Türk Borçlar Kanunu’nun 19. maddesine göre kendi edimini yerine getirmeyen veya getirme teklifinde bulunmayan...

Devamını Oku