KARZ SÖZLEŞMESİ
Ara29

KARZ SÖZLEŞMESİ

Borç veren kişiden, alınan bir miktar para veya diğer bir şeyin mülkiyetinin borç alana devri, bunun karşılığında da aynı nitelikte ve nicelikte eşit, özdeş türden bir şeyin geri verilmesi ile yükümlü olunan sözleşmeye karz sözleşmesi denir. Eski kanunlarımızda kullanılan bu tabirin yeni karşılığı Türk Borçlar Kanunu’nda Tüketim Ödüncü olarak ifade...

Devamını Oku
KÜTÜK
Haz29

KÜTÜK

Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir. Tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü...

Devamını Oku
KÜLLİ HALEFİYET
Haz29

KÜLLİ HALEFİYET

Miras bırakanın terekesini oluşturan tüm hak ve borçları, onun ölümüyle birlikte bir bütün olarak Medeni Kanun gereği doğrudan doğruya mirasçılarına geçer. Miras bırakanın ölmesiyle kendiliğinden meydana gelen bu külli halefiyet durumunda mirasçıların rızası...

Devamını Oku
KÜBAJ
Haz29

KÜBAJ

Toprak hacim hesabı. Bir malzemenin hacmini hesaplama...

Devamını Oku
KUVVETLENDİRİLMİŞ ŞAHSİ HAKLAR
Haz29

KUVVETLENDİRİLMİŞ ŞAHSİ HAKLAR

Şahsi hakların tapu sicilinin şerhler (veya beyanlar) sütununa yazılması ile, ayni haklara benzer bir hal alıp herkese karşı...

Devamını Oku
KURU MÜLKİYET (ÇIPLAK MÜLKİYET, RAKABE)
Haz29

KURU MÜLKİYET (ÇIPLAK MÜLKİYET, RAKABE)

Gayrimenkulün üzerinde kullanma ve ondan yararlanma hakkı bulunmadan sahip olmak demektir. Mülkiyet, kuru mülkiyet ve intifa hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru mülkiyetin değeri gayrimenkulün değerinin 1/3’üdür. Kuru mülkiyete çıplak mülkiyet de denir. Kuru mülkiyet sahibi gayrimenkulü kiraya veremez. İntifa hakkı sahibi kiraya verebilir, ayrıca gayrimenkulün emlak vergisi yükümlüsü de intifa hakkı sahibi...

Devamını Oku
KULLANIM HAKKI
Haz29

KULLANIM HAKKI

Bir apartmandaki kat malikleri veya bir sitedeki site sakinlerinin, sahip olarak paydaşı oldukları ortak yerler üzerindeki faydalanma...

Devamını Oku
KROKİ
Haz29

KROKİ

Bir yerin başlıca özelliklerini yansıtacak şekilde bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak çizilmesidir. Bir adres tarifi yapmak için adresi bulmayı kolaylaştıran basit bir çizim...

Devamını Oku
KREDİ RİSKİ
Haz29

KREDİ RİSKİ

İpotek karşılığı gayrimenkul kredisi alan birinin, ödeme güçlüğüne düşmesi haline kredi veren kuruluşun zarar riskine kredi riski denir. Ortaya çıkabilecek bu gibi durumlar için ipotek sigortası...

Devamını Oku
KREDİ DEĞER ORANI
Haz29

KREDİ DEĞER ORANI

Kredi miktarının, kredi vasıtasıyla alınan gayrimenkulün değerine bölünmesiyle bulunan ve kredinin verilme kararında önemli bir değer oluşturan...

Devamını Oku