ÖZEL YAŞAM HAKKI
Haz29

ÖZEL YAŞAM HAKKI

Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde belirtildiği üzere; hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, konutuna ve haberleşmesine yasa dışı yada keyfi bir şekilde müdahalede bulunulamaz, kimsenin onur ve saygınlığına yasa dışı bir şekilde saldırılamaz. Herkes bu tür müdahalelere karşı yasa tarafından korunma hakkına...

Devamını Oku
ÖZEL ÜRÜN ARAZİSİ
Haz29

ÖZEL ÜRÜN ARAZİSİ

Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topoğrafik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı, ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan...

Devamını Oku
ÖZEL KORUMA BÖLGELERİ
Haz29

ÖZEL KORUMA BÖLGELERİ

Hava kalitesi kontrol yönetmeliği gereğince, tesis ve yakıtların insan ve çevre sağlığı üzerindeki zararlı etkilerinin olağan tedbirlerle ortadan kaldırılamadığı bölgelerde valilikler tarafından tespit edilen...

Devamını Oku
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
Haz29

ÖZEL İŞLEM VERGİSİ

Deprem vergisi olarak da bilinir. 26/11/1999 tarih 4481 sayılı Kanunla öngörülmüştür. Buna göre, harç alınan tüm tapu işlemlerinden her yıl için belirlenen maktu tutarda özel işlem vergisi...

Devamını Oku
ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ
Haz29

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri yönetmeliğinde açıklandığı üzere; kamu ve özel kuruluşlarına ait stratejik değeri olan her türlü yer ve tesislerin dış sınırlarından itibaren en fazla 400 metreye kadar geçen noktaların birleştirilmesiyle tespit edilen...

Devamını Oku
ÖRTÜ ALTI TARIM ARAZİSİ
Haz29

ÖRTÜ ALTI TARIM ARAZİSİ

İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında, ileri tarım teknikleri kullanılarak tarım yapılan...

Devamını Oku
ÖRNEK EV
Haz29

ÖRNEK EV

Satılmak amacıyla yapımı süren bir gayrimenkul grubunda önceden bir evin bitirilip, dayanıp döşenmesi ve bu şekilde pazarlanması için hazırlanan...

Devamını Oku
ÖN İZİN
Haz29

ÖN İZİN

Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki plansız alanlarda yapılacak her türlü sanayi tesislerine valilikçe verilen izin...

Devamını Oku
ÖN BAHÇE MESAFESİ
Haz29

ÖN BAHÇE MESAFESİ

İskan alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan (yan bahçe) bahçe mesafeleri en az 5 metre...

Devamını Oku
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ
Haz29

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

Gayrimenkul sahibinin kendisini ölünceye kadar bakma, besleme, koruma ve kollamasını sağlayacak kişiye, gayrimenkulünü devretmesini sağlayan bir işlemdir. Söz konusu işleme ilişkin sözleşmeler Tapu Sicil Müdürlükleri, noterler veya Sulh Hakimi tarafından düzenlenir. Resmi senede iki şahidin katılması gerekir. gayrimenkulünü ölünceye kadar bakma akdi ile devreden kişi, şartın yerine getirilmediğini ileri sürerek mahkemeye başvurabilir....

Devamını Oku