Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?
May30

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, alıcı ile satıcının ileriki bir tarihte satış sözleşmesinin yapılacağını belirten bir sözleşmedir.  Satış vaadi sözleşmesinin hukuki olarak normal satış ile arasında bir fark olmadığını savunanlar olmasına rağmen ağırlıklı görüş bunun bir ön sözleşme (ön akit) olduğuna dairdir. Çünkü satış sözleşmesine göre tarafların hak ve yükümlülükleri farklıdır. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerini düzenleme...

Devamını Oku
Tapu Sicil Müdürlüğünde Satış İşlemi Adımları Nelerdir?
May23

Tapu Sicil Müdürlüğünde Satış İşlemi Adımları Nelerdir?

Gayrimenkul sahibi, gerekli belgeleri hazırlayarak Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurur. Talebin hak sahibinden gelip gelmediği tespitinden sonra başvuru fişi hazırlanır ve ilgili memura yönlendirilir. Sunulan belgeler incelenerek belgelerin tam olduğu ve işlemin yapılmasına bir engel olmadığı kanaatine varıldığında, tapu harcı hesaplanır ve tahakkuk döner sermaye makbuzu talep sahibine verilerek tutarın bankaya ödenmesi istenir. Tapu...

Devamını Oku
Müstakil Tapu Ne Demektir?
May20

Müstakil Tapu Ne Demektir?

Tapular, müstakil tapu ve hisseli tapu olarak ikiye ayrılırlar. Kelime anlamı olarak müstakil, bağımsız anlamına gelir. Kadastral sınırları belli olan ve tek bir sahibi olan tapulara da müstakil tapu denir. Bir gayrimenkulün sahibinin tek olmasını ifade eder. Müstakil tapu sahibi bir şahıs olabileceği gibi tüzel bir kişilik, kamu kuruluşu, bir şirket de olabilir. Gayrimenkullerinin tasarrufu ve idaresi kendi inisiyatifindedir....

Devamını Oku
Hisseli Tapunun Avantaj ve Dezavantajları
May19

Hisseli Tapunun Avantaj ve Dezavantajları

Bir tapuda, gayrimenkul sahibi olarak birden fazla kişi gözüküyorsa hisseli tapudur. Miras yoluyla kalan bir gayrimenkul, hisse olarak satın alınmış bir gayrimenkul veya iştirak halinde malik olmak suretiyle hisseli tapu sahibi olunmuş olabilir. Hisseli tapuda gayrimenkul ortaklarının sayıları ve isimleri gözükür ancak arazi üzerinde hangi kısmın kime ait olduğu belli değildir. Hissedarlar kendi aralarında bir rıza-i taksim sözleşmesi...

Devamını Oku
Gayrimenkul Alım Satımlarında Ödenen Harç Miktarı
Mar16

Gayrimenkul Alım Satımlarında Ödenen Harç Miktarı

Yapılan resmi işlemin karşılığında ilgili devlet kuruluşunun veznesine ödenen paraya harç denir. Gayrimenkul alım satımlarında tapuda ödenen harç miktarı ise gayrimenkulün belediyedeki rayiç bedeli üzerinden veya gerçek satış rakamı üzerinden alıcı ve satıcı için % 2’dir.  Beyan edilen satış rakamı üzerinden tapu memuru ödenecek harcı hesaplar ve bunu taraflara bildirir. İlgili banka şubesine harç bedeli yatırılarak ödendi makbuzları...

Devamını Oku
Miras Kalan Evin Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?
Mar04

Miras Kalan Evin Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Evin sahibi olan babanın vefat ettiğini varsayarsak, bu gayrimenkulün anne ve çocuklara geçmesi için öncelikle veraset ilamı çıkartılması gerekir. Veraset ilamının çıkartılabilmesi için de vefat eden kişinin vergi ilişiği kesilir. Mirasa hakkı olan her kişinin şahsen topluca müracaat yapması durumunda ayrıca; Herkesin ikişer adet resmi. Nüfus dairesinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimlik aslı ile tapu müdürlüğüne...

Devamını Oku
Hisseli Gayrimenkul Satışı Nasıl Yapılır?
Mar02

Hisseli Gayrimenkul Satışı Nasıl Yapılır?

Hisseli gayrimenkul satışında, arsa payı ve hisse devri şeklinde gerçekleşmektedir satışlar. Bir arsa üzerine apartman yapılmış fakat tapuda yapılan bina gözükmüyor ve siz de buradan bir daire satın almak istiyorsunuz. Böyle bir durumda satıcı, arsa payından pay vererek satışı gerçekleştirecektir. Siz bir daire yerine arsanın bir payını almış oluyorsunuz. Böyle bir alım gerçekleştirme durumunuz söz konusu olursa, arsa payının dairenin...

Devamını Oku
İpotekli Evi Nasıl Alırım?
Şub21

İpotekli Evi Nasıl Alırım?

Bir gayrimenkulü satın almadan önce tapudan takiyadat olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer evde ipotek varsa bu ipoteğin teminat olarak mı yoksa banka kredisinden mi kaynaklandığına bakmak lazım. Banka kredisinden kaynaklanan bir ipotek varsa banka ile görüşerek satın alma bedelinden ipotek bedelini düşürebilir ve bankaya ödeme yaparak ipotek kaldırılmalı. Gayrimenkulün üzerinde teminat ipoteği var ise satıcı, teminatın verildiği...

Devamını Oku
Alım Satımlarda Emlak Bedeli Düşük Gösterilirse Ne Olur?
Şub17

Alım Satımlarda Emlak Bedeli Düşük Gösterilirse Ne Olur?

Özellikle gayrimenkul alım satımlarında para transferlerinin banka üzerinden yapılması  gerekmektedir. Gayrimenkul alım satım işlemlerinde daha düşük harç ödemek için genellikle belediye rayiç bedelleri tercih edilmektedir. Ancak tapuda gösterilen bu değerin, gerçek değer olmadığı devlet tarafından tespit edilirse aradaki fark üzerinden cezalı bir şekilde ve faiziyle ödeme yapmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla emlak değerlerini...

Devamını Oku
Topraktan Ev Alırken Dikkat Edilecekler
Şub15

Topraktan Ev Alırken Dikkat Edilecekler

Topraktan ev alırken en azından kat irtifak tapusunun kurulmuş olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer tapu müteahhide geçmediyse, evin satışını satış vaadi sözleşmesi ile yapmak isteyecektir. Bu da alıcı için riskli bir satış yöntemidir. Bu riske girmek de tamamen alıcının inisiyatifine kalmış bir şeydir. Kat irtifaklı tapu olması, alınacak dairenin katının ve yerinin belli olduğunu belirtir. Aynı zamanda gayrimenkulün alınacağı firmanın...

Devamını Oku