Meraların Mülkiyet ve Yararlanma Hakkına İlişkin Davalar – El Atmanın Önlenmesi Davası
Ara11

Meraların Mülkiyet ve Yararlanma Hakkına İlişkin Davalar – El Atmanın Önlenmesi Davası

Mera, yaylak ve kışlakların mülkiyet ve yararlanma hakkına ilişkin davalara adli yargı yerinde bakılır. 4342 sayılı Mera Kanun’nun 19/san maddesi adli yargı yolunu kapatmamıştır. Taraflar arasındaki otlakiye ve yaylaya vaki müdahalenin men-i davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Koyulhisar Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 9.12.1999 gün ve 64-69 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından...

Devamını Oku
Paylı Mülkiyette Paydaşın Temsil Yetkisi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Eyl08

Paylı Mülkiyette Paydaşın Temsil Yetkisi – El Atmanın Önlenmesi Davası

1- Paylı taşınmazlarda, paydaşlardan her biri, bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir. (Medeni Kanun madde 693/son) 2- Bir paydaşın açtığı el atmanın önlenmesi isteği sonucunda verilecek kararın taşınmazın tamamını kapsar nitelikte kurulması gerekir (YİBK. 26.1.1944 T. 13/24 (TMK m. 693/son). Paya yönelik hüküm kurulması doğru değildir. Taraflar arasında görülen davada; Davacı, miras bırakanı...

Devamını Oku
Tescil Davası Sonuçlanmadan Ecrimisile Hükmedilmesi – Ecrimisil Davası
Ağu01

Tescil Davası Sonuçlanmadan Ecrimisile Hükmedilmesi – Ecrimisil Davası

Zilyetliğin araştırılmasında, taşınmazın öncesinin kime ait olduğu, kimden kime kaldığı, kimler tarafından, ne zamandan beri, ne sebep ve şekilde tasarruf edilegeldiği tespit edilmelidir. Davacı F.K. ve arkadaşları ile davalı O.O. ve arkadaşları arasındaki tapu iptali, tescil,  el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kahramanmaraş Asliye 1. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen...

Devamını Oku
Zilyetliğin Defan İleri Sürülmesi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Tem31

Zilyetliğin Defan İleri Sürülmesi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Kadastro çalışmalarına başlanılan bölgelerde, dava edilen yer tespit görmemiş olsa bile, Kadastro Kanunu’nun mülk edinmede zilyet lehine tanıdığı haklar, bir davaya dayanak tutulabileceği gibi, aleyhine açılan davalarda da zilyet tarafından defan ileri sürülebilir. Kadastro Yasasının en belirgin amaçlarından biri de tapu dışı işlemlerin tasfiyesini sağlamaktır. (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 32) Taraflar arasındaki el...

Devamını Oku
Sınır Ölçüm Esasları – El Atmanın Önlenmesi Davası
Haz27

Sınır Ölçüm Esasları – El Atmanın Önlenmesi Davası

Kadastro parselleri için imar poligonlarına dayalı ölçüm yapılamaz. Kadastral bir planın (paftanın) uygulanmasında aslolan, ölçümün kadastro sırasında konulan ve o haliyle (yeri hiç değiştirilmeden) korunan nirengi ve poligon noktalarından yararlanılarak yapılmasıdır. Nirengi ve poligon taşlarının bulunamaması durumunda ise kadastro sırasında var olan sabit sınır, bina ve tesisler uygulamada dikkate alınmalı ve bunlara poligon noktası...

Devamını Oku