Kat Mülkiyetsiz Daire için Tek Kişinin Dava Açması – Ecrimisil Davası
Ağu24

Kat Mülkiyetsiz Daire için Tek Kişinin Dava Açması – Ecrimisil Davası

1- Türk Medeni Kanunu’nun 693/son maddesi gereğince paydaşlardan ve mirasçılardan elbirliği hakkında mülkiyetten Türk Medeni Kanunu’nun 702/4 maddesi uyarınca her birinin topluluğa giren haklarını korunmasını isteyebileceği açıktır. Ve bu nedenle davacının tek başına dava hakkı vardır. 2-Davacı ancak payına isabet eden oranda ecrimisil talep edebilir. Taraflar arasında görülen davada; Davacı, kayden paydaşı olduğu 8067 parsel sayılı...

Devamını Oku
Elbirliği Mülkiyetinde Paylaşım Yapılması – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Şub06

Elbirliği Mülkiyetinde Paylaşım Yapılması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Tapu kayıtlarına göre; dava konusu her iki bağımsız bölüm üzerinde, ne paylı mülkiyet ne de elbirliği mülkiyeti söz konusu olmadığından ortaklığın giderilmesi davasına konu edilmeleri de mümkün değildir. (Medeni Kanun madde 699) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Buna göre...

Devamını Oku
Elbirliği ile Mülkiyette Pay Kullanım Problemi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Oca30

Elbirliği ile Mülkiyette Pay Kullanım Problemi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Tapulu taşınmaza ilişkin olarak, paydaşlar arasındaki el atmanın önlenmesi davalarında, öncelikle tüm paydaşları bağlayan harici bir taksim sözleşmesi ve özel bir parselasyon planının olup olmadığı üzerinde özenle durulmalı, varsa çekişmeli yerin kimin kullanımına terk edildiği saptanmalı, harici veya fiili taksim yoksa, uyuşmazlık Medeni Kanun’un paylı mülkiyet hükümlerine göre çözümlenmelidir. (Medeni Kanun madde 688) Davacı...

Devamını Oku
Payın Kullanılmasının Engellenmesi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Oca22

Payın Kullanılmasının Engellenmesi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Paydaşlar arasında el atmanın önlenmesi davasında öncelikle tüm paydaşları bağlayan harici bir taksim sözleşmesi ve özel bir parselasyon planının olup olmadığı veya fiili kullanma biçiminin oluşup oluşmadığı üzerinde özenle durulmalı, varsa çekişmeli yerin kimin kullanımına terk edildiği saptanmalı, harici veya fiili taksim yoksa, uyuşmazlık Medeni Kanun’un paylı mülkiyet hükümlerine göre çözümlenmelidir. (Medeni Kanun madde 2,...

Devamını Oku
Elbirliği ile Mülkiyet ve Paylı Mülkiyetin Bir Arada Olması Durumu – El Atmanın Önlenmesi Davası
Eki23

Elbirliği ile Mülkiyet ve Paylı Mülkiyetin Bir Arada Olması Durumu – El Atmanın Önlenmesi Davası

Bir kısım mirasçı için tereke hem paylı mülkiyet hem de elbirliği ile mülkiyet haline gelmişse, başka bir ifade ile her iki mülkiyet hali aynı taşınmazda oluşmuşsa, o taşınmaz paylı mülkiyet rejimine tabi tutulmalıdır. Davacılar, kök murisleri Y.’un paydaşı olduğu Mayıs 1309 tarih 69 sayılı tapu kaydına dayanarak el atmanın önlenilmesini istemişlerdir. Davalılar ise çekişmeli yeri kök muris Y.’un mirasçıları olan davacılardan...

Devamını Oku