Kiracının, Kira Tespit Davasının Sonucuna İtiraz Hakkı Var mıdır?
Eyl29

Kiracının, Kira Tespit Davasının Sonucuna İtiraz Hakkı Var mıdır?

Daire sahibi tarafından kira tespit davası açıldıysa usul olarak kiracı, karşı dava açamaz. Açsa bile davanın konusu ve tarafları aynı olduğundan hakim, dava ekonomisi gereği davaları birleştirecektir. Yani tek bir dava söz konusudur. Kira tespit davasında bilirkişi, değer tespiti yaparken o dairenin konumuna, işlevselliğine, yapım malzemesine, belirli merkezlere yakınlığına göre rapor verecektir. Bu raporun yetersizliğini ispatlar...

Devamını Oku
Kiracı İken Ev Sahibiniz Vefat Ederse Evi Boşaltmak Zorunda mısınız?
Eyl26

Kiracı İken Ev Sahibiniz Vefat Ederse Evi Boşaltmak Zorunda mısınız?

Mirsçıların bir kişi veya birden fazla kişi olması durumuna göre biraz farklıdır. Mirsçı tek kişi ise “Benim ihtiyacım var, oturacam” diyebilir ama birden fazla mirasçının gelip bir dairede oturması söz konusu olmayacağına göre mirasçıların ilk önce bir veraset belgesi çıkartarak kimin hangi oranda miras hakkına sahip olduğunun belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra da kiracıya ihtarname çekip kira parasının nereye, ne şekilde...

Devamını Oku
Mal Sahibi, Kira Kontratında Belirtilen Orandan Fazla Zam Yaparsa Kiracı Ne Yapabilir?
Eyl25

Mal Sahibi, Kira Kontratında Belirtilen Orandan Fazla Zam Yaparsa Kiracı Ne Yapabilir?

Türk Hukukunda sözleşme serbestiyeti olduğundan kira kontratında yazan asıldır. Bu sebeple daire sahibi, kira kontratında belirtilenden fazla bir artış oranı isteyemez. Taraflar kira artışı ile ilgili anlaşamıyorlar ise mal sahibi, kira döneminin bitiminden bir ay evvel “ben şu kira parasını istiyorum aksi halde kira tespit davası açacağım” şeklinde ihtarname çekmesi ve bunun için de haklı bir gerekçesi olması gerekiyor. Kira...

Devamını Oku
Kiracının, Kirayı Elden Ödemesi Sorun Olur mu?
Eyl24

Kiracının, Kirayı Elden Ödemesi Sorun Olur mu?

Kiracı, Kira parasını elden ödendiğinde mutlaka karşılığında bir makbuz alınmalı. Çok küçük miktarlar hariç, para ile ilişkin konularda şahit dinlenmiyor. Kiracı, kira parasını ödediğini hem ispat edemez hem de temrrüde düşer ve kira parasını tekrar ödemek durumunda kalır. Aynı parayı iki defa ödemek istemiyorsanız elden kira ödemelerinde makbuzunuzu alınız. İşin doğrusu daire sahibinden bir banka hesap numarası alarak kira parasını...

Devamını Oku
Kira Kontratı Yaparken Haklarını Korumak için Kiracı Nelere Dikkat Etmeli?
Eyl23

Kira Kontratı Yaparken Haklarını Korumak için Kiracı Nelere Dikkat Etmeli?

Kiracının hakları zaten kanunla korunmaktadır. Çünkü Türkiye’de kiracılar çoğunluktadır. Bunun sebebi de insanların kiradan kurtulup mülk edinmesinin uzun yıllar alması. Türkiye’deki nüfus artışı, ülkenin içinde bulunduğu sosyal durum itibariyle kanun koyucular, korunması gereken menfaatin kiracının menfaati olduğunu düşünerek kanunları bu doğrultuda hazırladıklarından kiracı kanunla korunmaktadır. Dolayısıyla piyasada var olan hazır...

Devamını Oku
Kiracı Hangi Durumlarda Depozitosunu Geri Alabilir?
Eyl22

Kiracı Hangi Durumlarda Depozitosunu Geri Alabilir?

Tarafların menfaati çok çeliştiğinden dolayı depozito konusu, mal sahibi ile kiracı arasında genellikle probleme yol açmaktadır. Çünkü kiracı, nasıl olsa içerde depozitom var, kaldığım süre kadar kira parası ödemeyip depozito ile eşitlemeye çalışıyor.  Diğer taraftan daire sahibinin imzalatmış olduğu kira kontratında diyor ki “kiraya mahsup edilemez”. Zaten kiracı fiilen kirasını ödemezse temerrüde düşer. Bu da kanunda tahliye...

Devamını Oku