YANILMA SINIRI
Haz30

YANILMA SINIRI

Tapu planının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, gayrimenkulün zemindeki sınırlar ile ölçü ve yüzölçümü değerleri arasındaki kabul edilebilir farkları ifade...

Devamını Oku
YAPI
Haz30

YAPI

İnsan ürünü olan, yer üstü veya yer altında, suda, daimi veya geçici, resmi veya özel her türlü inşaat ile bunların ilave ve değişikliklerine, sabit ve hareketli tesis ve tesisatlarına yapı...

Devamını Oku
YAPI DENETİM KANUNU
Haz30

YAPI DENETİM KANUNU

Can ve mal güvenliğini sağlamak üzere imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan yasadır. Bakanlıktan aldığı izin belgesiyle yalnızca yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tümü mimar ve mühendislerden oluşan yapı denetim şirketleri vasıtasıyla yapıların denetim işlemi...

Devamını Oku
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN MÜSAADESİ)
Haz30

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN MÜSAADESİ)

Binanın plan ve projesine uygun olarak tamamlanmış olduğunu, içinde oturulabileceğini, kullanılabileceğini gösteren, ilgili belediye tarafından verilen ve alınması zorunlu bir...

Devamını Oku
YAPI ADASI
Haz30

YAPI ADASI

İmar planında yapı yapılmak üzere ayrılmış imar...

Devamını Oku
YAPI DÜZENİ
Haz30

YAPI DÜZENİ

Bir yapı adasındaki yapıların yerleşme durumudur. Ayrık düzen veya bitişik düzen şeklinde...

Devamını Oku
YAPI HASARI
Haz30

YAPI HASARI

Kullanımdan doğan hasarlar hariç, yapının fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü...

Devamını Oku
YAPI İNŞAAT ALANI
Haz30

YAPI İNŞAAT ALANI

Bodrumlarda iskan edilen katların %50’si ile asma kat, çekme kat ve çatı araları dahil iskanı mümkün olan bütün katların aydınlıkları çıktıktan sonraki alanlarının toplamıdır. Kapalı çıkmalar, açık ve kapalı merdivenler veya yapıya mahreç veren zemin kat dışındaki açık koridorlar yapı inşaat alanına dahildir. Açık çıkmalara ve iç yüksekliği 1.80 m’yi geçmeyen ve sadece tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları, yangın...

Devamını Oku
YARARLANMA HAKKI
Haz30

YARARLANMA HAKKI

Bkz. İntifa...

Devamını Oku
YARDIMCI SİCİLLER
Haz30

YARDIMCI SİCİLLER

Bunlara fer’i siciller de denir. Tapu Sicil Müdürlüğünde belirlenen esaslara göre tutulur. Kısaca şunlardır; a) Mal sahipleri sicilli, b) Aziller sicili, c) Düzeltmeler sicili, d) Kamu orta malları...

Devamını Oku