Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası
Şub06

Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası

İçmeye ve yıkanmaya mahsus, şifalı sıcak ve soğuk maden suları, vilayet özel idarelerine aittir. (2709 sayılı Anayasa m. 130) (927 s. K. m. 5) Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı Hazine tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: Kadastro sırasında, 7 parsel sayılı 281,98 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz,...

Devamını Oku
Meraların Sahiplenilmesi Mümkün müdür? – Tescil Davası
Ara29

Meraların Sahiplenilmesi Mümkün müdür? – Tescil Davası

1- Mera tahsisinin yapıldığı tarihte esasen kadim mera olan taşınmazın tahsisten önceki zilyetlik nedeniyle zilyetlikle iktisabı düşünülemez. Zira meralar süresi neye ulaşırsa ulaşsın zilyetlikle mülk edilemez. 2- Tahsisin yapıldığı tarihte mera olmayıp, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden veya hali yerlerden olan taşınmaz yönünden tahsisten sonraki tarih itibariyle mera niteliği kazandığından zilyetlikle iktisap...

Devamını Oku
Çay Yatağının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün mü? – Tescil Davası
Ara27

Çay Yatağının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün mü? – Tescil Davası

Çayın terk ettiği alan sonradan kendiliğinden veya imar ihya ile tarım arazisi haline gelmiş ise olağanüstü zaman aşımı yoluyla kazanılabilir. (Medeni Kanun madde 713 [639]) (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 14, 17) B.B. ile Hazine aralarındaki tescil davasının reddine dair Kozan Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden verilen 25.12.1991 gün ve 1-385 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından...

Devamını Oku
Dağ Sınırındaki Bir Alanın Sahiplenilmesi – Tespite İtiraz Davası
Ara22

Dağ Sınırındaki Bir Alanın Sahiplenilmesi – Tespite İtiraz Davası

1- Vergi kaydının revizyon gördüğü parsellere ait açılmış davalardan biri için verilecek karar, diğer parsellere ilişkin davaları da etkileyeceğinden HUMK. 45. maddesi hükmünce, davalar birleştirilip, birlikte görülmelidir. 2- Dağ, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdendir. Dağ sınırlı kayıt miktarı ile geçerlidir. 3- Dağ, imar ihya ile iktisap edilebilir. (Medeni Kanun madde 719 [645]) (3402 sayılı Kadastro Kanunu 17, 20,...

Devamını Oku
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Hususunda – Tescil Davası
Ara16

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Hususunda – Tescil Davası

Dava konusu taşınmaza, dava tarihi esas alınmak suretiyle değer biçilmesi gerekir. Dava konusu taşınmazın yeri, konumu, köy yerleşim alanına yakınlığı göz önünde bulundurulduğu, bu hususun objektif değer arttırıcı unsur olarak kabulü ile taşınmazın tespit edilen bedelinden %30 oranında objektif değer arttırıcı ilave edilerek bedel tespit edilmesi gerekir. Dava konusu taşımazların kamulaştırılmadan arta kalan bölümlerinin yüzölçümleri...

Devamını Oku