Harici Satışın Geçerli Olup Olamayacağı – Tescil Davası
Eyl28

Harici Satışın Geçerli Olup Olamayacağı – Tescil Davası

Haricen satın alan zilyet yararına 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B-b koşulları oluşmuş iken tapu kaydı ile satın alanın hak iddia edebilmesi için iyi niyetle hareket etmiş olması gerekir. Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan, dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu gereği düşünüldü: Kadastro...

Devamını Oku
Meraların İyi Niyetle Özel Mülkiyete Geçmesi – Tescil Davası
Ağu10

Meraların İyi Niyetle Özel Mülkiyete Geçmesi – Tescil Davası

Meralar özel mülkiyete konu oluşturamayacağından, iyi niyetle tapu maliki kişiden satın alma iddiası dinlenmez. Tapulama mahkemesi tarafından verilen kararda taraf olmayan Hazine için söz konusu karar kesin hüküm oluşturmaz. Ancak bu mahkeme kararı güçlü bir kanıt olarak kabul edilmelidir. (Medeni Kanun Madde 1023) Taraflar arasındaki, tapu kaydının iptali ile mera sınırlandırılması davasından dolayı, mahal mahkemesinden verilen...

Devamını Oku
Harici Satış ve İyi Niyet – Tescil Davası
Tem17

Harici Satış ve İyi Niyet – Tescil Davası

Medeni Kanun’un 724. maddesinde aranılan iyi niyet, sübjektif iyi niyettir. Taşınmazı haricen satın ve teslim alan, satış bedelini ödeyen, inşaat sırasında satıcının engellemesi ile karşılaşmayan levazım sahibinin iyi niyetli olarak kabulü gerekir. Ancak, ödenmesi gereken muhik tazminat zeminin dava günündeki değeridir. Taraflar arasındaki, tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 3. Asliye Hukuk...

Devamını Oku
Mülkiyete İlişkin İlamda Hak Düşürücü Süre – Tescil Davası
Haz10

Mülkiyete İlişkin İlamda Hak Düşürücü Süre – Tescil Davası

1- Medeni Kanun 712, 713/2 ‘deki ayrık haller hariç olmak üzere kazandırıcı zaman aşımının işlemesini sadece tapu sicili engeller. 2- Mülkiyete ilişkin kesin ilam infaz edilmedikçe zaman aşımının işlemesini engellemez. 3- Mahkeme ilamları resmilik niteliğini taşısa da aleniyet ilkesinden yararlanamaz. Bu tür ilamların aleniyeti tarafları ile sınırlıdır. 4- Mülkiyete ilişkin ilamlarda hak düşürücü süre (ıskatı müruruzaman)...

Devamını Oku
Elbirliği ile Mülkiyette Haricen Satış – El Atmanın Önlenmesi Davası
May15

Elbirliği ile Mülkiyette Haricen Satış – El Atmanın Önlenmesi Davası

Çaplı taşınmazların haricen satışı geçersizdir. Elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazların iştirakçilerden bir veya birkaç tarafından haricen satılmış olması satın alanı iyi niyetli zilyet kılmaz. Haricen satış, çap kaydına dayalı mülkiyet hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez. Mülkiyet hakkı ile kişisel hakkın çatışması halinde mülkiyet hakkına üstünlük tanınır. Harici satış tarafının satıştan vazgeçerek ecrimisil talebi Medeni...

Devamını Oku