Bakım Borçlusunun Ölümü Halinde Sözleşmenin Durumu – El Atmanın Önlenmesi Davası
Ara09

Bakım Borçlusunun Ölümü Halinde Sözleşmenin Durumu – El Atmanın Önlenmesi Davası

1- Alacaklının ölümü, akdi sona erdirirse de borçlunun ölümü ile bu sözleşme sona ermez. Bakıp gözetme borcu bakım borçlusunun mirasçılarına geçer. 2- Ancak, Borçlar Kanunu’nun 518. maddesine göre, alacaklı bir yıl içinde sözleşmeyi sona erdirirse, borçluya verdiği malı veya malları geri isteyemez. Sadece borçlunun iflası halinde, masasından isteyebildiği miktara eşit bir paranın kendisine verilmesini isteyebilir. 3- Borçlar...

Devamını Oku
Ayrı Ülkede Yaşayanların Yaptığı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi – Tescil Davası
Eki14

Ayrı Ülkede Yaşayanların Yaptığı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi – Tescil Davası

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinden doğan bakma borcu, kural olarak borçlunun ailesi içinde ve yanında yaşaması yoluyla yerine getirilmelidir. Ancak taraflar ayrı ülkelerde olup bir araya gelmeleri olanaksız olduğundan, bakma borçlusu, alacaklıya kalacağı konut ve geçimlik sağlamış, yıllardır böyle sürmüş olduğuna göre üstü kapalı biçimde sözleşmenin kendisince bakma ve birlikte yaşamaya ilişkin hükümleri kaldırılmış, yerine borcun...

Devamını Oku
Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Bozulması – Alacak Davası
Haz05

Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Bozulması – Alacak Davası

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi borçlusunun ölümü halinde sözleşmeyi bozan alacaklı sözleşmenin başlangıcında bakım borçlusuna verilmiş olan şeyleri ya da onların değerini isteyemez. Yalnızca borçlunun iflası halinde, iflas masasından telafi edebileceği tutara eşit bir parayı bakım borçlusunun mirasçılarından isteyebilir. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 518, 519) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 618, 619) Taraflar arasındaki...

Devamını Oku
Bakıp Gözetme Sözleşmesi Devam Ederken Yapılan Satış – Tescil Davası
Haz03

Bakıp Gözetme Sözleşmesi Devam Ederken Yapılan Satış – Tescil Davası

1- Bakıp gözetme sözleşmesinin iptaline ilişkin hüküm, bakıp gözetme koşulunun yerine getirilmemesi nedenine dayandığından sözleşmenin bozulması (feshi) niteliğini taşır ve hüküm tarihinden başlayarak geçerli olur. 2- Sözleşmenin bozulması gününe kadar bakıp gözetme koşulu ile taşınmazın temlik edildiği kimse asli zilyet durumundadır ve temlik edenin bu sırada diğer bir kişiye yaptığı satış geçersizdir. (818 sayılı Borçlar Kanunu...

Devamını Oku
Eş ve Evlat ile Yapılan Bakma Sözleşmesi – Tescil Davası
Şub16

Eş ve Evlat ile Yapılan Bakma Sözleşmesi – Tescil Davası

1- Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin geçerliliği için bakım alacaklısının özel bakıma muhtaç bulunması koşulunun aranması, eşler arasında yapılan bakıp gözetme sözleşmesi içindir. 2- Baba ile evlat arasında yapılan bakıp gözetme sözleşmesinin geçerliliği için bakım alacaklısı babanın özel bakıma muhtaç bulunması ya da muayyen bir yaşın üstünde olması koşullarının aranmasına gerek yoktur. Dava, muvazaa ve gizli bağış hukuksal...

Devamını Oku
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yerine Satış Yapılması – İptal Davası
Şub15

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yerine Satış Yapılması – İptal Davası

1- Hata, iç irade ile açıklanan irade arasındaki bilmeyerek yapılan uyumsuzluktur. 2- Hatanın esaslı sayılabilmesi için hataya düşülmeseydi böyle bir sözleşmenin hiç veya açıklanan biçimde yapılmayacağının ispatlanması gerekir. 3- Hataya düşen, hatayı öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde karşı tarafa tek taraflı bir irade açıklaması veya defi veya dava yoluyla geçmişe etkili olarak sözleşmenin ortadan kaldırılmasını ve verdiği...

Devamını Oku
Bakıp Gözetme Sözleşmesi ile Devredilen Taşınmazda Muvazaa – Tapu İptal ve Tescil Davası
Kas16

Bakıp Gözetme Sözleşmesi ile Devredilen Taşınmazda Muvazaa – Tapu İptal ve Tescil Davası

1- Muris tarafından ölünceye kadar bakma sözleşmesi uyarınca devredilen tapu kayıtlarının, murisin asıl amacının mirasçılardan mal kaçırmak olduğu gerekçesiyle iptali, bu olmadığı takdirde tenkis istemleri kademeli olarak ileri sürülebilir. 2- Murisin, ölünceye kadar bakıp gözetme karşılığı yaptığı temlikin muvazaa ile illetli olup olmadığının belirlenebilmesi için; sözleşme tarihinde murisin yaşı, fiziki ve genel sağlık durumu, aile...

Devamını Oku
Tapusuz Taşınmazın Bakım Sözleşmesi ile Devredilmesi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Kas07

Tapusuz Taşınmazın Bakım Sözleşmesi ile Devredilmesi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Tapusuz taşınmaz malların da tapulu taşınmazlardaki gibi ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesi ile verilebilmesi için, sözleşmenin yasadaki biçim kuralına uydurularak yapılması gerekir. Böyle bir sözleşme olmamakla birlikte taraflar geçerli bir sözleşme varmış gibi yükümlülüklerini yerine getirmişlerse, sözleşme geçersiz denilemez. (YİBK. 5.6.1957 T. 13/20). Taraflar arasındaki tescil ve el atmanın önlenmesi davasından dolayı...

Devamını Oku
Ölünceye Kadar Bakma Anlaşmalarında Tenkis İstenmesi – Tenkis Davası
Eyl13

Ölünceye Kadar Bakma Anlaşmalarında Tenkis İstenmesi – Tenkis Davası

1- Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım alacaklısının bakım anında özel bakıma muhtaç olma şartı aranmaz. Mirasçı olabilecek kimselerle yapılmış olan ölünceye kadar bakma sözleşmesi kurulması sırasında özel bakıma muhtaç olmamak, bu sözleşmenin mahfuz hisse kurallarının bertaraf maksadına matuf olduğunu kabule yeterli değildir. 2- Aksi ispatlanmadıkça ölünceye kadar bakma sözleşmesi ivazlı tasarruflardan olup tenkisi istenemez....

Devamını Oku
Bakım Alacaklısının Özel Bakıma Muhtaç Olup Olmaması – İptal Davası
Ağu25

Bakım Alacaklısının Özel Bakıma Muhtaç Olup Olmaması – İptal Davası

Kanun bakım alacaklısı yönünden gerçek kişi olması dışında özel bir nitelik öngörmemiştir. Sözleşmenin hedefi maddi destek elde etmek değil, tarafların, bilhassa bakım alacaklısının sosyal durumuna uygun bir bakım elde etmektir. (818 s. BK. m. 511-514) (6098 s. TBK m. 611, 614) M. Kemal ile Emine ve Mustafa arasındaki ölünceye kadar bakma sözleşmesinin ve tapu kaydının iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece...

Devamını Oku