Bağıştan Dönme ve Mirasçılıktan Çıkarma – Tapu İptali Davası
Nis06

Bağıştan Dönme ve Mirasçılıktan Çıkarma – Tapu İptali Davası

Bağıştan yararlanan, bağışlayana karşı yükümlü olduğu ödevlere önemli bir düzeyde riayetsizlikte bulunmuş ise bağışlayan, sözünden dönerek bağışladığı şeylerin geri verilmesini isteyebilir. Bağıştan dönme nedenlerini, mirasçılıktan çıkarma nedenleriyle bir arada inceleyerek değerlendirmek zorunludur. Basit olaylar, bağıştan dönme nedeni yapılmamalıdır. Aksi halde bağıştan yararlanan kişi, sürekli olarak bağışlayanın baskısı altına...

Devamını Oku
Türk Vatandaşı Olmayanların Mirasçı Sayılmaları – Mirasçılık Davası
Nis02

Türk Vatandaşı Olmayanların Mirasçı Sayılmaları – Mirasçılık Davası

Mirasçı olabilmek için miras bırakanın ölümünde, mirasçılığa ehil ve sağ olması gerekir. Türk Vatandaşlık Kanunu uyarınca vatandaşlığı kaybedenler yabancı statüsüne tabi oldukları halde vatandaşlıktan çıkartılanların malları tasfiyeye tabidir. (Medeni Kanunu madde 517, 519, 522) (403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu madde 39) (5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu madde 28) … Miras, ölümle açılır (Türk Medeni Kanunu 517). Mirasçı...

Devamını Oku
Miras Olan Gayrimenkulün Satış Vaadi ile Alınması – El Atmanın Önlenmesi Davası
Şub15

Miras Olan Gayrimenkulün Satış Vaadi ile Alınması – El Atmanın Önlenmesi Davası

Taraflar arasındaki davada; davacılar, miras bırakanlarına tahsis edilen 9 parsel sayılı taşınmaza davalı haklı bir nedene dayanmaksızın el atmakta olduğundan ve yapılan ihtarlar olumlu sonuç vermediğinden el atmanın önlenmesine karar verilmesini istemiştir. Davacı, yeri haricen satış vaadi senediyle davacıların miras bırakanından satın aldığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkeme, davanın kabulüyle el atmanın önlenmesine...

Devamını Oku
İnançlı İşlem ile Gizli Bağış Yapılması – Tescil Davası
Şub10

İnançlı İşlem ile Gizli Bağış Yapılması – Tescil Davası

Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmaza ait tapu kaydı tarafların miras bırakanı S.K. tarafından 1972 yılında o gün itibariyle mevcut şartların elvermemesi nedeniyle, dava dışı E. ile yapılan inançlı işlem sonucu, inanılan E. adına satış suretiyle geçirilmiştir. Bilahare miras bırakanın, sağlığında inançlı işlem nedeniyle E. adına oluşturulan bu yere ait tapuya velayeten davalı oğluna intikalini...

Devamını Oku
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Mal Kaçırma İddiası – Tescil Davası
Şub05

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Mal Kaçırma İddiası – Tescil Davası

Taraflar arasındaki tapu iptal ve tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Vize Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 10.12.1981 gün ve 1981/161-1981/405 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi’nin 25.11.1982 gün ve 8160-8840 sayılı ilamıyla (… İstek, ölünceye kadar bakma sözleşmesine konu teşkil eden taşınmazın tesciline ilişkin...

Devamını Oku