HACİR
Haz29

HACİR

Başkalarının güvenliğini tehdit emek, akıl hastalığı gibi kanunda belirtilen nedenlerden dolayı mahkemece reşit olan birinin sahip olduğu medeni hakları kullanma yetkisinin kaldırılması, kısıtlanması haline hacir denir. Hacir altına alınan bir kimseye vasi tayin...

Devamını Oku
HACİZ
Haz29

HACİZ

Kesinleşmiş icra takibi konusu olan ve bir alacağın tahsilatını sağlamak amacıyla borçluya ait gayrimenkule, icra müdürlüğünce el konulması işlemine haciz denir. Gayrimenkul hacizli olsa da satış, bağış, trampa gibi bütün işlemler yapılabilir. Ancak eğer kamu haczi söz konusu ise, alacaklı kamu kurumunun yazılı izni olamadan hiçbir tasarrufta...

Devamını Oku
HAİZ
Haz29

HAİZ

Elde bulunduran, sahip, taşıyan.

Devamını Oku
HAK
Haz29

HAK

Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması kişinin tasarrufuna bağlı bir yetkidir. Eşya hukuku açısından ayni haklar ve şahsi haklar olarak ikiye ayrılır. Ayni haklar, mülkiyet hakkı gibi herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Şahsi haklar ise kira hakkı gibi sadece sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürülebilen...

Devamını Oku
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
Haz29

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Hukuki işlem için kanunlarca öngörülmüş süredir. Elde edilen hak, bu süre içerisinde ilgili resmi makama başvurulmadığında düşer. Ön alım hakkı olan birinin satışın yapıldığının öğrenmesinden sonra 3 ay içerisinde hakkını kullanması gerektiği...

Devamını Oku
HAK EHLİYETİ
Haz29

HAK EHLİYETİ

Gerçek kişilerde doğum ile, tüzel kişilerde kanuna uygun bir şekilde kurulmak ile edilen herkesin sahip olduğu haklardan yaralanabilme yani kişilerin hak ve borçlara sahip olabilme...

Devamını Oku
HAKKI MÜKTESEP
Haz29

HAKKI MÜKTESEP

Kazanılmış haklar anlamına...

Devamını Oku
HAKLAR
Haz29

HAKLAR

Ayni Haklar Mülkiyet Hakkı Kullanım biçimine göre mülkiyet türleri Tekli mülkiyet (Tam mülkiyet) Toplu mülkiyet (Ortak mülkiyet) İştirak mülkiyeti – Elbirliği ile mülkiyet Müşterek mülkiyet – Paylı mülkiyet Eşyaya göre mülkiyet türleri Taşınır mülkiyeti Taşınmaz mülkiyeti Haklar üzerindeki mülkiyet Mülkiyeti oluşturan unsurlar Kuru mülkiyet İntifa hakkı Mülkiyet hakkının malike sağladığı hak ve yetkiler Kullanma Yararlanma Tüketme...

Devamını Oku
HALİHAZIR HARİTA
Haz29

HALİHAZIR HARİTA

Halihazır, kelime anlamı olarak içinde bulunulan durumu ifade etmek için kullanılır. Halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelmektedir. Nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar ve kat adetleri, kaldırımlar, yollar ve sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, tarla sınırları, ağaçlar, nehir, orman, elektrik direkleri gibi çalışılan alanda bulunan her şey halihazır haritada gösterilir...

Devamını Oku
HAMURLAMA
Haz29

HAMURLAMA

Bir yerleşim yerinin imar planı hazırlanırken özel veya kamuya ait bir gayrimenkul olup olmadığına bakılmaksızın bir bütün olarak ele alınarak imar planının kamusal hizmetler için kıldığı okul, camii, park vs düzenleme ortaklık payı ayrıldıktan sonra yeniden eski sahiplerine dağıtılmasına imkan veren...

Devamını Oku