Tapu Sicilinden Doğan Zararın Giderilmesi – Tazminat Davası
Eki14

Tapu Sicilinden Doğan Zararın Giderilmesi – Tazminat Davası

Tapu sicilinin tutumunda, Devletin sorumluluğu, kusursuz sorumluluktur. Devletin sorumluluğundan söz edilebilmesi için tapu sicilinin tutulmasında, görevlinin hukuka aykırı bir işlemi ve bu işlemle zararlı sonuç arasında bir illiyet bağının varlığı gerekir. (Medeni Kanun madde 1007) Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine, yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı, 2.000.000 liranın mahkemenin 1986/417-227 sayılı...

Devamını Oku
Tapuda Sahte Vekaletname ile Yapılan İşlem… – Tazminat Davası
Eyl30

Tapuda Sahte Vekaletname ile Yapılan İşlem… – Tazminat Davası

Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm A adına kayıtlı iken, A’ya ait kimlik bilgileri kullanılarak düzenlenen sahte noter vekaletnamesi ile gerçekleştirilen tapu intikalinde zarar, tapu sicilinin tutulmasından değil, sicilin düzenlenmesine etken olan vekaletnameden kaynaklanmaktadır. Hazinenin sorumluluğu tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanmakta olup, kusursuz sorumluluktur. Ancak hazine, uygun illiyet bağının kesildiğini ispat...

Devamını Oku
Parselasyoda Usulsüzlük İddiası – Tescil Davası
Ağu21

Parselasyoda Usulsüzlük İddiası – Tescil Davası

Şuyulandırma işlemi, belediye encümeni ve meclisi kararlarıyla oluştuğundan idari niteliktedir. Bu nedenle anılan işlemler hakkındaki usulsüzlük iddialarının çözüm yeri idari yargıdır. Tapuya sebebini teşkil eden işlem idari yargı yerinde iptal edilip ortadan kaldırılmadıkça tapu sicilinde düzeltme yapılmasına yasal olanak yoktur. (3194 sayılı İmar Kanunu madde 18) Taraflar arasındaki davadan dolayı Antalya 3. Asliye Hukuk...

Devamını Oku
Tapu Sicilinde Yapılan Hatadan Oluşan Zarar – Tazminat Davası
Tem30

Tapu Sicilinde Yapılan Hatadan Oluşan Zarar – Tazminat Davası

Tapu sicilinin tutulmasından doğan tazminat davası, genel zaman aşımı süresine tabidir. Hazinenin sorumlu tutulabilmesi için, zararın kesin olarak gerçekleşmesi gerekir. Zarar, bu konuda mahkemece karar verilmiş olması ile değil, fiili ödeme gününde doğmuş sayılmalıdır. (Medeni Kanun madde 1007) Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine, yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı, zaman aşımı yönünden davanın...

Devamını Oku
Tapu Sicilinde Yapılan Hatalı İşlem – Alacak Davası
Tem24

Tapu Sicilinde Yapılan Hatalı İşlem – Alacak Davası

Tapu sicillerinin tutulmasından dolayı doğacak bütün zararlardan Hazine sorumlu olup, Hazinenin buradaki sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Davacı Ali vekili tarafından davalı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü aleyhine 1.12.1997 gününde verilen dilekçe ile tapu sicil müdürünün hatalı işlem yapmasından dolayı uğradığı zararın Medeni Kanun’un 1007. maddesine göre istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine...

Devamını Oku