Müşterek Mülkiyette Başkası Adına Kayıtlı Taşınmaz – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Ağu29

Müşterek Mülkiyette Başkası Adına Kayıtlı Taşınmaz – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Yanlarca ortaklık konusu yapılan taşınmaz davacı ve davalılar ile dava dışı başka bir kişi üzerinde müşterek mülkiyet olarak tapuda kayıtlı olduğuna göre, dava dışı kişi gözetilmeksizin taşınmazın da tasfiyesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Taraflar arasındaki ortaklığın feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan...

Devamını Oku
Paylı Mülkiyette Bir Payda Taksim Yapılmak İstenmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası
May01

Paylı Mülkiyette Bir Payda Taksim Yapılmak İstenmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası

1- Ortaklığın giderilmesi davalarında tapuda paydaş olanların sağ ise kendilerinin, ölü ise tüm mirasçılarını ibraz edilecek veraset belgesine göre davaya dahil edilmesi ve bunların huzuru ile davanın görülmesi gerekir. 2- Müşterek mülkiyet üzere olan taşınmazda bir paydaşın ölümü nedeniyle yalnızca onun iştirak halinde mülkiyet durumuna dönüşen payı ile ilgili olarak ortaklığın giderilmesi mümkün değildir. 3- Paydaşlardan bir...

Devamını Oku
Ortak Taşınmazın Satışında Pay Dağıtımı – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Nis29

Ortak Taşınmazın Satışında Pay Dağıtımı – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi halinde karar verilirken satış bedeli, pay oranları dahilinde dağıtılmalıdır. (1086 s. HUMK. m. 569 vd.) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava bir adet taşınmazın ortaklığının giderilmesine ilişkindir. Mahkemece satış suretiyle...

Devamını Oku
İştirak Halindeki Ortakların Tereke Üzerindeki Tasarrufları – Temyiz Davası
Şub07

İştirak Halindeki Ortakların Tereke Üzerindeki Tasarrufları – Temyiz Davası

Tereke üzerinde mirasçıların iştirak halindeki ortaklığı devam ettiği sürece mirasçıların bağımsız payları ve tasarruf hakları bulunmamaktadır. Miras bırakanın banka hesabının paylaştırılması konusunda birlikte hareket etmeleri, ya da iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi, ya da miras şirketine temsilci atanması gerekir. (Medeni Kanun madde 644) Taraflar arasındaki davadan dolayı, (Gaziosmanpaşa İkinci Asliye...

Devamını Oku
Ortaklık Yapısına Göre Mülkiyet Satışı – Tescil Davası
Oca28

Ortaklık Yapısına Göre Mülkiyet Satışı – Tescil Davası

1- Müşterek mülkiyette paydaşlarından her biri kendi payını temlik edebilir veya rehin alarak gösterebilir. Alacaklılar müşterek mülkiyetteki payı haczettirebilirler. 2- İştirak halinde mülkiyette her paydaşın payı üzerindeki hakkı veya malın tamamında yalnız başına tasarrufta bulunmak yetkisi yoktur. Bir kısım mirasçının pay veya malı satışı ancak borçlandırıcı bir muamele olarak geçerlidir. 3. şahıs böyle bir halde ancak tasfiye...

Devamını Oku