Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedel Tespiti – Tazminat Davası
Şub12

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedel Tespiti – Tazminat Davası

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında, Kamulaştırma Kanunu’nun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 10, 11, 27) Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idareler vekilleri yönünden verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki...

Devamını Oku
Kamulaştırma Yapmadan El Koyma – El Atma Davası
Ara18

Kamulaştırma Yapmadan El Koyma – El Atma Davası

7269 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan işlem söz konusu ise, görev idari yargınındır. 7269 sayılı Kanuna göre bir işlem yok ise kamulaştırma da yoktur. 7269 sayılı Kanuna göre işlem yapılmış ise, kamulaştırmasız el atma davası açılamaz. Davacı, tapu kaydı ile sahip olduğu taşınmazın davalı kamu idaresi kamulaştırmaksızın el atarak yol haline getirdiğinden 21.000;- TL. tazminatın tahsilini istemiştir. Mahkemece davaya bakmak idari...

Devamını Oku
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Hususunda – Tescil Davası
Ara16

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Hususunda – Tescil Davası

Dava konusu taşınmaza, dava tarihi esas alınmak suretiyle değer biçilmesi gerekir. Dava konusu taşınmazın yeri, konumu, köy yerleşim alanına yakınlığı göz önünde bulundurulduğu, bu hususun objektif değer arttırıcı unsur olarak kabulü ile taşınmazın tespit edilen bedelinden %30 oranında objektif değer arttırıcı ilave edilerek bedel tespit edilmesi gerekir. Dava konusu taşımazların kamulaştırılmadan arta kalan bölümlerinin yüzölçümleri...

Devamını Oku
Cami İnşaatı İçin Kamulaştırmasız El Atılan Yer – Bedel Davası
Tem10

Cami İnşaatı İçin Kamulaştırmasız El Atılan Yer – Bedel Davası

Cami inşaatı her ne kadar Cami Yaptırma Derneği tarafından gerçekleştirilmiş ise de, imar planını yapan ve cami inşaatının yapımı için ruhsat veren veya inşaatın yapılmasına engel olmayan Belediye Başkanlığına karşı husumet yönetilmesi gerekir. (1086 s. HUMK m. 38 – 6100 s. HMK. 50, 51) (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 11/3) Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan...

Devamını Oku
Park ve Yeşil Saha Yapılması için Kamulaştırma – Bedel Tazminatı
Tem09

Park ve Yeşil Saha Yapılması için Kamulaştırma – Bedel Tazminatı

1- Kamulaştırmasız olarak el atılan taşınmaz maldaki fiilin hangi Belediye tarafından yaptırıldığının kesinlikle belirlenmesi gerekir. 2- 3030 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (A) fıkrasının (f) bendinde yeşil sahalar ve parkların yapımı ve işletilmesi Büyükşehir Belediyelerine aittir. Dava Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine müteselsil sorumluluk istemi ile açılmış ve mahkemece Ankara Büyükşehir Belediyesi...

Devamını Oku