ŞÜYUU İDAME MÜKELLEFİYETİ
Haz30

ŞÜYUU İDAME MÜKELLEFİYETİ

Bkz. Paylaştırma...

Devamını Oku
ŞUYULANDIRMA
Haz30

ŞUYULANDIRMA

İmar parselasyon planlarının uygulanması sonucu parsellerin pay sahipleri arasında...

Devamını Oku
ŞUFA HAKKI
Haz30

ŞUFA HAKKI

Hakkın ilişkin bulunduğu gayrimenkulün satılması halinde onu diğer alıcılara göre öncelikle satın alma hakkıdır. Kanuni şufa ve sözleşmeden doğan şufa hakkı olmak üzere iki türü vardır. Bir gayrimenkulün hissedarlarının birbirlerine karşı kanuni şufa hakları vardır. Kanuni şufanın tapu kütüğüne şerhi gerekmez. Medeni kanunla tanınmış bir haktır. Sözleşmeden doğan şufanın tapu kütüğüne şerhi zorunludur. Şerh verilen hak, halihazırda...

Devamını Oku
ŞÖNT BACA
Haz30

ŞÖNT BACA

Bina boyunca yükselen geniş ana kanala her katın bacasının bağlandığı baca sistemi. Bitişik blok veya ikili blok binalarda, aşağıda kalan bacanın komşu binaya zarar vermesini önlemek için bacanın en az, yüksek olan bina boyuna kadar uzatılması...

Devamını Oku
ŞERH
Haz30

ŞERH

Gayrimenkul sahibinin devretme, kullandırma gibi Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır. İhtiyati tedbir, haciz, satış vaadi...

Devamını Oku
ŞEREFİYE
Haz30

ŞEREFİYE

Birbirine yakın özellikler gösteren gayrimenkullerden herhangi birisinin bazı kriterler nedeniyle diğerlerinden daha kıymetli hale gelmesi. Özellikle kooperatiflerde köşe başı, blok başı, denize yakınlık ve benzeri nedenlerle bir yapının diğerlerinden farklı olması nedeniyle kazanılan...

Devamını Oku
ŞEFİ
Haz30

ŞEFİ

Şufa hakkı...

Devamını Oku
ŞAMİL
Haz30

ŞAMİL

Kapsayan, içine alan.

Devamını Oku
ŞAHSİ İRTİFAK HAKKI
Haz30

ŞAHSİ İRTİFAK HAKKI

Mülkiyet hakkına sahip bulunmayan bir kişinin lehine kurulan irtifak hakları. Bu hak başkalarına devredilmediği gibi mirasçılara da intikal...

Devamını Oku
ŞAHSİ HAKLAR
Haz30

ŞAHSİ HAKLAR

Kişilere eşya üzerinde bir başkasının ayni hakkına dayanarak (onunla olan bir hukuki ilişkisi nedeniyle) hakimiyet imkanı sağlayan, bu nedenle sadece hukuki ilişkinin muhatabına karşı ileri sürülebilen...

Devamını Oku