Geçit Hakkı Davasında Tarafların Katılımı
Mar21

Geçit Hakkı Davasında Tarafların Katılımı

Geçit hakkı kurulmasına ilişkin davalarda, bu hak yararına ve zararına kurulacak taşınmaz sahiplerinin tümü yer almalıdır. (Medeni Kanun madde 747) Tararlar arasındaki geçit hakkı tesisi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kozan Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen, 30.6.1982 gün ve 1980/1453 E., 1982/409 K. sayılı kararın incelenmesi, davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Ondördüncü...

Devamını Oku
Tapusuz Taşınmazda Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi – İtiraz Davası
Şub21

Tapusuz Taşınmazda Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi – İtiraz Davası

Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin verilen hüküm davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü: Kadastro sırasında 127 ada 25 parsel sayılı 844 m2 yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydı, miras ve kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği nedeniyle davacı ve davalılar adlarına tespit edilmiştir. Askı ilan süresi içinde davacı taşınmazı...

Devamını Oku
Müşterek Mülkiyetli Taşınmaza Bina Yapılması – El Atmanın Önlenmesi Davası
Oca31

Müşterek Mülkiyetli Taşınmaza Bina Yapılması – El Atmanın Önlenmesi Davası

Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan davada, mahkemece verilen karar, davacılar tarafından süresinde temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü; Davalı C.’nin kayden maliki olduğu 928 parsel üzerine inşaa ettiği binasını kendisi ile birlikte karısı F.’nin ve davacıların paydaşı bulundukları 927 nolu parsele taşırdığı, Medeni Kanun‘un 725. maddesine dayanarak açtığı temliken tescil davasının ise...

Devamını Oku
Kamulaştırmasız El Atma – Tazminat Davası
Oca29

Kamulaştırmasız El Atma – Tazminat Davası

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atma iddiasına dayalı tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne daire verilen 09.06.2003 gün ve 961-362 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine; Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 15.12.2003 gün ve 10879-14352 sayılı ilamıyla (… Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine...

Devamını Oku
Paylı Mülkiyette Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Oca27

Paylı Mülkiyette Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Dava iki parça taşınmaz malın ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkeme satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar vermiş hükmü, davalılardan M.Ç. temyiz etmiştir. 1- Dosya kapsamına, toplanan delillerle hükmün dayandığı gerekçelere göre 26 parsel sayılı taşınmaza yönelik temyiz itirazları yerinde değildir. 2- 7 parsel sayılı taşınmaza yönelik temyiz itirazlarına gelince; 7 parsel sayılı taşınmaz, tapuda yarı yarıya...

Devamını Oku