Kötü Muamele Görenin Bağışladığı Taşınmazı Geri Alması – Tescil Davası
Eki10

Kötü Muamele Görenin Bağışladığı Taşınmazı Geri Alması – Tescil Davası

Bağışlanılan, bağışlayana veya ailesine karşı yasaya göre yükümlü olduğu ödevlere önemli bir saygısızlık gösterdiği takdirde; bağışlayanın, bağışın bozulmasını, bağışlanılan kişinin elinde halen ne kalmış ise onun geri verilmesini dava edebilir. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 212, 244) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 292-295) Taraflar arasında görülen davada; davacı, davalıya bağışladığı dava konusu 1/4 payın Borçlar...

Devamını Oku
Üçüncü Şahıstan Alınan Taşınmaz ve Gizli Bağış – Tenkis Davası
Eki06

Üçüncü Şahıstan Alınan Taşınmaz ve Gizli Bağış – Tenkis Davası

1- Murisin yarar sağlamak istediği kişiye, üçüncü şahıstan aldığı taşınmazın bedelini ödemesi gizli bağıştır. 2- Gizli bağış halinde 1.4.1974 T 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uygulanamaz. Ancak tenkis talebine konu edilebilir. Taraflar arasındaki tapu iptali, tescil ve tenkis davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 16.11.1994 gün ve 1993/317-1994/688 sayılı...

Devamını Oku
Tapusuz Taşınmazın Tek Taraflı Olarak Bağışlanması – Tescil Davası
May29

Tapusuz Taşınmazın Tek Taraflı Olarak Bağışlanması – Tescil Davası

Taşınmazın Kızılay Derneğine bağışını belgeleyen noter senedi tek yanlı düzenlenmiş olup dernek temsilcisinin bağışı kabul ettiğine ilişkin irade açıklamasını içermemektedir. Taşınmaz tapuda kayıtlı olmadığına göre bağışın kabulü yolundaki irade açıklamasının yazılı belge ile kanıtlanmasına gerek yoktur. Dernek, bağışı sonradan kabul ettiğini her türlü kanıtla kanıtlayabilir. Sonradan kabul, sözleşmenin geçerliliği için yeterlidir....

Devamını Oku
Koşullu Bağışlamada Sözleşmeye Uyulmaması, Yorum – Tescil Davası
May28

Koşullu Bağışlamada Sözleşmeye Uyulmaması, Yorum – Tescil Davası

1- Sözleşmelerin yorumu, kullanılan deyimlere bakılmaksızın tarafların gerçek iradelerine göre yapılır. 2- Resmi sözleşmede bağışın koşulsuz ve bedelsiz olduğu görülse dahi dosyaya toplanan delil ve belgelerden bağış nedeni anlaşılıyorsa, o yolda hareket edilmesi gerekir. 3- Bağış nedeninin ifasının mümkün olmadığı belgelenmiş ise, amaca aykırı bir kullanım olmamak koşuluyla, bağışlayan bağıştan dönme hakkı saklı tutulmamışsa iptal...

Devamını Oku
Bağıştan Geri Dönme Sebepleri – Tapu İptal ve Tescil Davası
Eyl11

Bağıştan Geri Dönme Sebepleri – Tapu İptal ve Tescil Davası

Basit olayları rücu nedeni kabul etmek, bağıştan yararlanan kişiyi bağışlayanın baskısı altında tutmak sonucunu doğuracağından, bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı bir tapu iptali ve tescil davasında deliller değerlendirilirken, olayların nitelikleri, kapsamı ve özellikle önem dereceleri göz önünde bulundurulmalıdır. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 244/2) (Medeni Kanun madde 510) (6098 Türk Borçlar Kanunu madde 295/2) Davacı...

Devamını Oku
Şartlı Yapılan Bağışın Geri İstenmesi – Tescil Davası
Ağu22

Şartlı Yapılan Bağışın Geri İstenmesi – Tescil Davası

Tapu istem belgesinin ve resmi sözleşmenin incelenmesinden bağışın bedelsiz olarak, kayıtsız ve şartsız biçimde yapıldığı, resmi sözleşmede bağışın koşullu yapıldığını gösteren bir başka belge, ya da belgelere değinilmediği, atıfta bulunulmadığı, esasen okul yapımı için bağışlandığı iddia edilen çekişmeli taşınmazın sağlık ocağı inşaatına ayrılmak suretiyle yine kamu hizmetine yönelik olarak kullanıldığı anlaşıldığına göre bağışlama...

Devamını Oku
Tapusuz Taşınmazda Bağışlamadan Geri Dönme – Tescil Davası
Haz26

Tapusuz Taşınmazda Bağışlamadan Geri Dönme – Tescil Davası

Bağış sözleşmesinin yapıldığı tarafların kabulünde olduğuna göre Borçlar Kanunu’nun 295/2 maddesi uyarınca bağışlananın, bağışlayana veya ailesi için kanunen mükellef olduğu vazifelerini ehemmiyetli surette ihmal ettiğinin ispatı gerekir. M.Y. ile A.Y. aralarındaki tapu iptali, tescil ve kal davasının reddine dair çay Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 4.5.2000 gün ve 82/71 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca...

Devamını Oku
Teslimsiz Mal Edinimi – Bağışalama Davası
Haz17

Teslimsiz Mal Edinimi – Bağışalama Davası

Tapusuz taşınmazlarda bağışlamanın geçerli olabilmesi için bağışlananın, bağışlanan kimseye teslimi gerekir ise de, temlik eden özel bir nedene dayanarak zilyet olmakta devam ederse zilyetlik teslim olmaksızın edinilebilir. (Medeni Kanun madde 979) (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 237) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 289) Tapulama sırasında 3528 parsel sayılı 22600 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kazandırıcı zamanaşımı...

Devamını Oku
Bağıştan Geri Dönme – İptal ve Tescil Davası
May12

Bağıştan Geri Dönme – İptal ve Tescil Davası

Bağıştan geri dönme hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davasında, davalı oğulun babası olan davacıya hakaret suçundan Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile mahkum olduğu gibi, davalının çeşitli zamanlarda babasına hakaret içeren sözler sarf ettiği, aralarında birçok dava ve çekişme bulunduğu tanık anlatımları ve dosya kapsamından anlaşıldığına göre; davacı bakımından Medeni Kanun’un 510. maddesine atfen Borçlar...

Devamını Oku
Yüklemeli Bağışlama –  Bağışlama Çeşitleri
Nis25

Yüklemeli Bağışlama – Bağışlama Çeşitleri

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 291. maddesine göre: “Bağışlayan bağışlamasına yüklemeler koyabilir. Bağışlayan, sözleşme gereğince bağışlanan tarafından kabul edilmiş olan yüklemelerin yerine getirilmesini isteyebilir. Kamu yararına olarak bağışlamaya konulmuş olan bir yüklemenin yerine getirilmesini isteme yetkisi, bağışlayanın ölümünden sonra, ilgili kamu kurumuna geçer. Bağışlama konusunun değeri, yüklemenin yerine...

Devamını Oku