Uzak Taşınmazdan Geçen Teller ve Katlanma Yükümlülüğü – Geçit Davası
Tem22

Uzak Taşınmazdan Geçen Teller ve Katlanma Yükümlülüğü – Geçit Davası

Davacılar geçit istemişlerdir. Geçit hakkı ile ilgili hükümler, komşuluk hukuku ilişkilerinden bulunduğuna göre, davacıların taşınmazları ile davalıların taşınmazı arasındaki uzaklık da göz önüne alınarak, kilometreyi aşan uzak taşınmazlardan geçen teller hakkında, Medeni Kanun’un 744. maddesinin uygulama olanağının bulunup bulunmadığının tartışılması gerekir. Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine, 16.9.1982 gününde...

Devamını Oku
Devre Mülk, Tapuya Tescil Edilebilir mi? – Tescil Davası
Nis24

Devre Mülk, Tapuya Tescil Edilebilir mi? – Tescil Davası

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57. maddesine göre maliklere, yılın belli dönemlerinde istifade hakkı veren devre mülkün bir irtifak hakkı olarak tesisi istenebilir. Dava dilekçesinde devre mülk hakkının tapuya tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması taraf vekillerince istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz...

Devamını Oku
Sulama için Kanal Açtırma Talebi – Mecra Davası
Mar27

Sulama için Kanal Açtırma Talebi – Mecra Davası

Medeni Kanun’un 744. maddesi, komşuluk hukuku ile ilgili olup, köyün yararlanacağı bir kanal için kişiler kendi yararlarına irtifak hakkı kurulması isteği ile dava açamazlar; koşulları varsa idarece kamulaştırma yoluna gidilebilir. Davacılar vekili tarafından davalılar aleyhine, 6.6.1969 gününde verilen dilekçe ile davalılara ait taşınmazlardan su arkı geçirilmesi için, müvekkillerine ait taşınmazlar lehine irtifak hakkı tesisi...

Devamını Oku
Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Çelişkili Rapor – Bedel Tespit Davası
Mar14

Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Çelişkili Rapor – Bedel Tespit Davası

Dava konusu taşınmaz ile emsal alınan taşınmaz arasında 48 kat fark olduğuna göre, bu taşınmaz emsal teşkil etmez. Usul ve yasaya uygun olan ikinci bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması gerekirken, iki raporun ortalamasının alınması doğru değildir. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 10, 11) Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak...

Devamını Oku
Arazi ile Üzerindeki Yapı Farklı Kişilere Ait Olabilir mi? – Tescil Davası
Haz07

Arazi ile Üzerindeki Yapı Farklı Kişilere Ait Olabilir mi? – Tescil Davası

Bir yer üzerinde yapılan bina ve inşaat, o yerin tamamlayıcı parçası (mütemmim cüz‘ü) sayılır. Hukuki durumu yere tabidir. Kat mülkiyeti veya irtifak hakkına konu olan taşınmazlar dışında sicilde, mülkiyet hakkı doğuracak şekilde taşınmazın üstünün bir başkasına ait olduğunun şerh verilmesi imkansızdır. (Medeni Kanun madde 684) Hikmet ve itiraz davacısı Şaziye ile Hazine ve Işıklar Köyü Muhtarlığı aralarındaki tescil davasının...

Devamını Oku