Kat Mülkiyetinde Arsa Paylarının Tahsisi – Düzeltme Davası
Ağu05

Kat Mülkiyetinde Arsa Paylarının Tahsisi – Düzeltme Davası

1- Arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oranlı olarak tahsisi gerekir. 2- Sonradan bağımsız bölümlerin değerinde meydana gelen değişiklik dava hakkı vermez. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 3/2) Dava dilekçesinde arsa paylarının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması bir kısım davalılar tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz...

Devamını Oku
Kat Mülkiyet ile Üst Hakkı Arasındaki Fark
Mar12

Kat Mülkiyet ile Üst Hakkı Arasındaki Fark

Üst hakkı (inşaat hakkı) gibi kat mülkiyeti de Medeni Kanun’un 718. maddesinde açıklanan bütünleyici parça kuralına getirilmiş olan bir istisnadır. Kat Mülkiyeti Kanunu‘na göre bir gayrimenkulde belli bir paya sahip olmadan bağımsız bölümlerden biri üzerinde kat maliki olmak imkansızdır. Ancak Medeni Kanun’un 726. maddesine göre üst hakkına (inşaat hakkına) sahip olabilmek için gayrimenkul üzerinde elbirliği ile...

Devamını Oku
Yönetim Planı Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti İlişkisi – Anlaşmazlık Davası
Mar07

Yönetim Planı Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti İlişkisi – Anlaşmazlık Davası

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu‘nun uygulanabilmesi için ana binada kat mülkiyetine geçilmiş olması veya yasanın 12. maddesinde de açıklandığı üzere kat irtifakı kurulmuş olup da yapının fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerinin 2/3’ünün fiilen kullanılmaya başlanılmış olması gereklidir. Ayrıca yukarıda açıklanan her iki durumda da binanın veya binaların tek bir parsel üzerinde bulunması zorunludur. Bu genel hükümler...

Devamını Oku
Devre Mülkün Tapuya Tescili İstemi Davası
Ara24

Devre Mülkün Tapuya Tescili İstemi Davası

Dava dilekçesinde devre mülk hakkının tapuya tescili istenmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davaya konu edilen taşınmazlara ait tapu kayıtlarına davacının iddiasına ve hüküm altına alınmasını istediği hususlara göre taraflar arasındaki uyuşmazlık devre mülk...

Devamını Oku
Kat Mülkiyetinde Önalım Hakkı Var mıdır?
Eki07

Kat Mülkiyetinde Önalım Hakkı Var mıdır?

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 8’e göre kat mülkiyeti kurulmuş olan bir gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden birinin satılması durumunda diğer kat maliklerinin önalım hakkı yoktur. Kat irtifaklı bağımsız bölümler için de aynı şey geçerlidir. Fakat söz konusu bağımsız bölümün birden çok hissedarı var ise birinin hissesini satması durumunda diğer hissedarların önalım hakkı vardır. Bir apartmandaki dairelerden biri satılığa çıktığı...

Devamını Oku