İmar Planına İtiraz Süresi Ne Kadardır?
Haz20

İmar Planına İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Belediye yapılan imar planını binasında asacaktır, askıya çıkaracaktır. Askı süresi 30 gündür ve bu süre bağlayıcı bir süredir ve hak düşürücü bir süredir. İlgili kişi belediyeye giderek askıda bulunan ilana bakarak gerekli incelemesini yapmalı ve itirazı varsa bu 30 günlük süreyi geçirmeden itirazını yapmalıdır. İmar planına yapmış olduğunuz itiraz sonucunda belediye tarafından bir karar verilecektir ve bu süre genel olarak 15...

Devamını Oku
Uygulama İmar Planı Nedir?
Nis18

Uygulama İmar Planı Nedir?

Uygulama imar planları, nazım imar planları dikkate alınarak yapı adaları ve bu adalardaki yapı düzenleri, yapıların yükseklikleri, yollar ve genişlikleri, adaların yoğunluğu gibi bütün ayrıntıların kadastral olarak işlendiği ve belediyelerce (belediye meclisi tarafından) yaptırılıp onaylanan planlardır. Bir aylık askı süresinden sonra kesinlik kazanır ve hukuken herkesi bağlayıcı, uyulması zorunlu belgelerdir. İtirazlar, bu bir aylık...

Devamını Oku
Nazım İmar Planı Nedir?
Nis17

Nazım İmar Planı Nedir?

Nazım imar planı, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak mevcut haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarını; genel kullanış biçimlerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarını gelişme yön ve büyüklükleriyle ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi konuları göstermek ve uygulama imar...

Devamını Oku
Arsanın İmar Durumunu Nasıl Öğreniriz?
Nis15

Arsanın İmar Durumunu Nasıl Öğreniriz?

Bir arsanın imar durumunu kontrol etmek için gayrimenkulün bulunduğu yerdeki belediyeye başvurmak gerekiyor. İmar durumu, arazi üzerinde ne kadar yapılaşma izni olduğunu gösteren yasal bir belgedir. Bunu da belediyelerin imar ve şehircilik servislerinden talep edebilirsiniz. İmar durumunu istediğiniz gayrimenkul size aitse bu bilgiler size verilir, bundan bir problem yoktur. Ancak satın almak istediğiniz bir yerin imar durumunu...

Devamını Oku
İmar Planına Nasıl İtiraz Ederiz?
Mar22

İmar Planına Nasıl İtiraz Ederiz?

Belediye tarafından hazırlanan imar planının ve 1 aylık askıda kalma süresinin başlamasıyla itiraz hakkınız başlar. Askı süresi içerisinde itirazınızı yapmanız gerekir, süreyi geçirirseniz itiraz hakkınızı kaybedersiniz. Kanuna göre belediye, 15 gün içerisinde toplanıp itirazınızı karara bağlar. Ancak belediyenin itirazınıza cevap verme mecburiyeti yoktur. İtirazda bulunduğunuz tarihten itibaren 60 günlük cevap bekleme süreniz başlar....

Devamını Oku
İmar Planlarındaki Değişiklikleri Nasıl Takip Ederiz?
Mar21

İmar Planlarındaki Değişiklikleri Nasıl Takip Ederiz?

İmar planları ile ilgili uygulamalar belediyeler tarafından yürütülür ve imar ile ilgili aldıkları kararları, belediyede 30 günlük bir süre için askıda bekletirler. İmar planlarında yapılan değişiklikler, hak sahiplerine veya ilgili kişilere tebliğ edilmez. Dolayısıyla gayrimenkul sahibi olarak belediyeye gidip askıda yer alan imar değişikliklerini görebilir, mülkünüzün durumu ile ilgili bir değişiklik olup olmadığını takip...

Devamını Oku
İmar Planı Ne Demektir?
Mar20

İmar Planı Ne Demektir?

İmar yasasına göre, nüfusu 10.000’i aşmış yerleşim yerlerinde yapılması zorunlu olan fiziksel planlardır ve nazım imar planı, uygulama imar planı, çevre düzeni planı, mevzi imar planı, parselasyon planı, ilave imar planı ve koruma amaçlı imar planı olarak yediye ayrılmaktadır. Nüfusun 10.000’in altında olduğu yerleşim yerlerinde ise imar planlarının yapılıp yapılmayacağına belediye meclisleri karar verir. İmar planı,...

Devamını Oku