Apartman Yönetiminde Kiracıların Hakları Var mı?
Haz21

Apartman Yönetiminde Kiracıların Hakları Var mı?

Bir kiracı, apartman yönetim kurulunun almış olduğu kararların iptali yoluna gidemez, aidatların indirimini talep edemez. Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak divan başkanı kendisine konuşma hakkı verirse konuşabilir ve bu konuşması da temenniden öteye gidemez. Dolayısıyla kiracıların apartman yönetiminde fazla bir sorumlulukları ve yapabileceği bir şey bulunmamaktadır. Daire sahibinin vekalet verdiği durumlarda kiracı oy...

Devamını Oku
Kira Sözleşmesinde Yazan Kira Artış Oranı Değiştirilebilir mi?
May16

Kira Sözleşmesinde Yazan Kira Artış Oranı Değiştirilebilir mi?

Kira sözleşmesinde yazılı olan kira artış oranı, hem kiracıyı hem de ev sahibini bağlayıcıdır. Dolayısıyla normal şartlar altında ev sahibi, kira artış oranının dışına çıkamaz. Ancak değişen çevre koşulları ve şartlara göre kira bedeli veya kira artış oranı taraflardan biri için çekilmez bir durum oluşturuyorsa, sözleşmeye bağlı kalmanın iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağı bir duruma gelmişse uyarlama davası veya tespit davası...

Devamını Oku
Rahatsızlık Veren Daire Sahibinin, Apartmandan Uzaklaştırılması Mümkün mü?
May15

Rahatsızlık Veren Daire Sahibinin, Apartmandan Uzaklaştırılması Mümkün mü?

Bir apartmandaki daire sahibi, diğer kat maliklerine rahatsızlık ve huzursuzluk veriyorsa, bu durum da çekilmez bir hal almaya başlamışsa, bu komşunun dairesinin satılması veya kendisinin apartmandan uzaklaştırılması konusu zorlu bir konudur. Apartmandaki bir komşunuzun dairesinin satılması ve dolayısıyla apartmandan uzaklaştırılması için Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabilir ancak bunu yapabilmek için de komşusun çekilmezlik...

Devamını Oku
Deprem Risk Raporu Almak için Ne Yapmak Gerekir?
Nis29

Deprem Risk Raporu Almak için Ne Yapmak Gerekir?

Deprem risk raporu alabilmek için bakanlıkça yetki verilmiş firma ve kurumlardan birine başvurmanız yeterlidir. Apartmanlarda oturan daire sahibi bir kişinin başvurusu yeterlidir. Yetkili kurum/firma bina ile ilgili teknik incelemeleri yapar ve deprem risk raporunu hazırlar. Bina ekonomik ömrünü tamamlamışsa, 1999 depreminden önce yapılmışsa, gözle görülür yapısal hasarlar varsa deprem risk raporu için başvurmanızda fayda vardır....

Devamını Oku
Her Apartmanda Yönetim Olması Gerekir mi?
Mar30

Her Apartmanda Yönetim Olması Gerekir mi?

Kat mülkiyeti kanununa göre 8 daireli veya daha üstü apartmanlarda yönetim olmalıdır. 8 daireden daha az sayıdaki apartmanlarda yönetim olmaz diye bir kaide yoktur anca zorunluluk da yoktur. Dolayısıyla 8 ve daha üstü daireli apartmanlarda kanunen bir zorunluluk olduğu için apartmandaki daire sahibi kişiler, genel kurulu toplayıp bir yönetici seçer. Bu durum noter tasdikli genel kurul karar defterine yazılır ve kanunen tescil edilmiş...

Devamını Oku