Ormanın Tapulandırılması ve Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası
Şub07

Ormanın Tapulandırılması ve Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası

Orman niteliği taşıyan bir yerin dağıtımı geçersizdir. Bu yer için oluşturulan tapu kaydı, taşınmazın orman niteliğini değiştirmez. Böyle bir taşınmaz tapusuz sayılacağından, orman sınırı dışına çıkarılması halinde; kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile edinilebilmesi (iktisabı) için, gerekli zilyetlik süresinin başlangıç tarihi, orman dışına çıkarılma günüdür. (Medeni Kanun madde 713/1 [639/1]) (6831 sayılı Orman Kanunu madde 2)...

Devamını Oku
Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası
Şub06

Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası

İçmeye ve yıkanmaya mahsus, şifalı sıcak ve soğuk maden suları, vilayet özel idarelerine aittir. (2709 sayılı Anayasa m. 130) (927 s. K. m. 5) Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı Hazine tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: Kadastro sırasında, 7 parsel sayılı 281,98 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz,...

Devamını Oku
Meraların Sahiplenilmesi Mümkün müdür? – Tescil Davası
Ara29

Meraların Sahiplenilmesi Mümkün müdür? – Tescil Davası

1- Mera tahsisinin yapıldığı tarihte esasen kadim mera olan taşınmazın tahsisten önceki zilyetlik nedeniyle zilyetlikle iktisabı düşünülemez. Zira meralar süresi neye ulaşırsa ulaşsın zilyetlikle mülk edilemez. 2- Tahsisin yapıldığı tarihte mera olmayıp, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden veya hali yerlerden olan taşınmaz yönünden tahsisten sonraki tarih itibariyle mera niteliği kazandığından zilyetlikle iktisap...

Devamını Oku
Mezarlıklar Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası
Ara25

Mezarlıklar Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası

Taşınmaz faal mezarlık olduğuna göre, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca kamu malıdır. Kamu malı niteliğindeki mezarlıklar kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile kazanılamaz. Tapulama sırasında 3184 parsel sayılı taşınmaz Orhanlı Köyü adına mezarlık olarak tespit edilmiştir. İtirazı komisyonca reddedilen davacı İzzet, taşınmazın adına tespit gören 3183 parsel sayılı taşınmazla bir bütün olduğunu ileri sürmüş, vergi...

Devamını Oku
Paylı Mülkiyetin Elde Edilmesi – Tescil Davası
Ara23

Paylı Mülkiyetin Elde Edilmesi – Tescil Davası

1- Tapuda müşterek mülkiyet şeklinde zilyet olan kimse, diğer pay sahipleriyle aralarında irs ilişkisi olmamak kaydıyla, Kadastro Kanunu’nun 13/B-c maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde, diğer payları kazanabilir. 2- Tapuda hisseli olarak kayıtlı taşınmazdan, tapu ile pay satın alanlar için Medeni Kanun’un 713/2 [639/2] ile iktisabı sağlayacak zilyetliğin tapuda pay satın alma tarihinden itibaren başlaması gerekir. Taraflar...

Devamını Oku