Harici Satış ve İyi Niyet – Tescil Davası
Tem17

Harici Satış ve İyi Niyet – Tescil Davası

Medeni Kanun’un 724. maddesinde aranılan iyi niyet, sübjektif iyi niyettir. Taşınmazı haricen satın ve teslim alan, satış bedelini ödeyen, inşaat sırasında satıcının engellemesi ile karşılaşmayan levazım sahibinin iyi niyetli olarak kabulü gerekir. Ancak, ödenmesi gereken muhik tazminat zeminin dava günündeki değeridir. Taraflar arasındaki, tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 3. Asliye Hukuk...

Devamını Oku
Binada Değişiklik Yapılması ve Tescil Hakkı – Tescil Davası
Tem14

Binada Değişiklik Yapılması ve Tescil Hakkı – Tescil Davası

Medeni Kanun 724. maddeye göre, temliken tescil için önceden var olan binada değişiklik ve ilave tesis yapılması, temliken tescil hakkı vermez. Taraflar arasındaki, tapu iptali, tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair verilen, 13.7.1990 gün ve 1989/550 – 1990/616 sayılı kararın incelenmesi, davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk...

Devamını Oku
Dal ve Köklerin Komşuya Zarar Vermesi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Mar26

Dal ve Köklerin Komşuya Zarar Vermesi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Medeni Kanun’un 740. maddesi, komşu taşınmaza geçen ve zarar veren dal ve köklerin kesilebilmesini öngörmektedir. Madde hükmünün uygulanabilmesi için, geçme ve zarar verme koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. (Medeni Kanun madde 737-740) Taraflar arasındaki, “el atmanın önlenmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 3. Sulh Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair verilen, 19.12.1991 gün ve...

Devamını Oku
Ağaçların Komşuya Zarar Vermesi – Tazminat Davası
Mar21

Ağaçların Komşuya Zarar Vermesi – Tazminat Davası

Herkes maliki bulunduğu gayrimenkulde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ancak bu hak sınırsız değildir. Kavak ağaçlarının özellikleri gözetildiğinde, davacı taşınmazına gölge düşürmek suretiyle meydana getirdikleri zararın, mahallin örf ve adetine göre hoşgörü sınırını aştığı saptandığına göre davanın kabulü gerekir. (Medeni Kanun madde 737) Taraflar arasındaki, “el atmanın önlenmesi ve tazminat” davasından dolayı yapılan...

Devamını Oku
Ağaçların Muhtesat Olarak Kabul Edilmesi – Tespit Davası
Mar20

Ağaçların Muhtesat Olarak Kabul Edilmesi – Tespit Davası

Kadastro Kanunu’nun 19. maddesinde ağaçlar yönünden, arzın malikinden başka bir kimse tarafından yetiştirilmesi gözetilmiş ve ayrıca ağaçların süreklilik arz edip etmedikleri dikkate alınmamıştır. (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 19/2) Taraflar arasındaki “kadastro tespitine itiraz” davasından dolayı, yapılan yargılama sonunda; Tortum Kadastro Mahkemesince davanın reddine dair verilen, 22.6.1993 gün ve 1992/13,...

Devamını Oku
Komşu Arazisine Taşan İnşaat – Tescil Davası
Mar19

Komşu Arazisine Taşan İnşaat – Tescil Davası

Taşkın yapı sahibi, defi olarak tazminat karşılığı temliken tescil isteyebilir; iyi niyet savunması, temliken tescil isteğini de içerir. (Medeni Kanun madde 725) Taraflar arasındaki, el atmanın önlenmesi ve kal davasından dolayı, yapılan yargılama sonunda; Dalaman Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın kısmen kabulüne dair verilen, 2.2.1993 gün ve 1992/26 E- 1993/9 K. sayılı kararın incelenmesi, taraflarca istenilmesi üzerine, Yargıtay 1....

Devamını Oku
Muhtesatın ve Kullanım Alanının İfrazı – Tescil Davası
Ara21

Muhtesatın ve Kullanım Alanının İfrazı – Tescil Davası

Bina ve onun kullanım alanı gözetilerek ifrazın mümkün olması halinde, ifrazen tescile karar verilmelidir. (Medeni Kanun madde 724) Taraflar arasındaki; “haksız inşaat nedeniyle tapu iptali ve tescili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kayseri Asliye 1.Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen, 9.11.1993 gün ve 1991/777 – 1993/667 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,...

Devamını Oku
Arsa Mülkiyetini İsteme Hakkı – Tescil Davası
Ara17

Arsa Mülkiyetini İsteme Hakkı – Tescil Davası

Medeni Kanun’un 724. Maddesi, binanın kapladığı arsanın mülkiyetini isteme hakkı verir. Bu kesimin ifrazının mümkün olmaması halinde davanın reddine karar verilmelidir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18/son maddesine aykırı olacak şekilde parselin bütünü üzerinde davacı paydaş kılınamaz. Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa Asliye 1.Hukuk Mahkemesince davanın kısmen...

Devamını Oku
İmar Kanunu İfraza İmkan Vermiyorsa… – Tescil Davası
Eki01

İmar Kanunu İfraza İmkan Vermiyorsa… – Tescil Davası

İmar Kanunu’nun ifraza imkan vermediği hallerde, taraflar anlaşarak ifraz imkanı sağlanamaz. Taraflar arasındaki el atmanın önlenmesi, kal ve temliken tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sinop Asliye hukuk Mahkemesince asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne dair verilen 11.02.1999 gün ve 1997/425 E. 1999/22 K. sayılı kararın incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay...

Devamını Oku
Muhtesatın Yıkılması Aşırı Zarara Yol Açarsa – Yıkım Davası
Eyl07

Muhtesatın Yıkılması Aşırı Zarara Yol Açarsa – Yıkım Davası

1- Medeni Kanun’un 722/2. maddesine göre … arsa sahibinin rızası alınmadan bina yapılmış ise, yıkımı aşırı zarar doğumuna yol açmadıkça arsa sahibi binanın yıkılıp sökülmesini isleyebilir. 2- Ancak, maddenin uygulanmasında binanın korunması hususundaki genel fayda göz önünde tutulmalıdır. Ne var ki binanın arsa sahibi yönünden de değerlendirilmesi ve hak dengesinin kurulması gerekir. 3- Yıkımın fahiş zarar doğurup...

Devamını Oku