İdari Birimden Geçit Hakkı İçin İzin Alınması – Geçit Davası
Tem24

İdari Birimden Geçit Hakkı İçin İzin Alınması – Geçit Davası

1- İmar Kanunu’nun 39. maddesinin ikinci fıkrasında hangi davaların karara bağlanması için İmar Müdürlüğünden bilgi alınacağı sayılmıştır. Bu sayılan davalar arasında zorla geçit hakkı tanınması davası yoktur. 2- Geçit hakkı zorunlu irtifak haklarındandır. Hak mevcut ise tarafların iradesine bakılmaksızın Medeni Kanun’un 747. maddesine göre karar verilmelidir. Davacının umumi yola çıkacak bir geçidi bulunmadığı anlaşılmış...

Devamını Oku
Uzak Taşınmazdan Geçen Teller ve Katlanma Yükümlülüğü – Geçit Davası
Tem22

Uzak Taşınmazdan Geçen Teller ve Katlanma Yükümlülüğü – Geçit Davası

Davacılar geçit istemişlerdir. Geçit hakkı ile ilgili hükümler, komşuluk hukuku ilişkilerinden bulunduğuna göre, davacıların taşınmazları ile davalıların taşınmazı arasındaki uzaklık da göz önüne alınarak, kilometreyi aşan uzak taşınmazlardan geçen teller hakkında, Medeni Kanun’un 744. maddesinin uygulama olanağının bulunup bulunmadığının tartışılması gerekir. Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine, 16.9.1982 gününde...

Devamını Oku
Geçit Hakkından Herkes Yararlanabilir mi? – El Atmanın Önlenmesi Davası
Mar28

Geçit Hakkından Herkes Yararlanabilir mi? – El Atmanın Önlenmesi Davası

Geçit hakkından ancak, lehine geçit hakkı kurulan taşınmazın maliki yararlanır. Geçit hakkı kurulması, geçit yeri olarak ayrılan kısma genel yol niteliği kazandırmaz. (4721 sayılı Medeni Kanun madde 747) Taraflar arasında görülen davada; davacı, 90 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, taşınmazında komşu 91 parsel lehine geçit hakkı verildiğini, ancak bu yerin geçit hakkından yararlanma hakkı bulunmayan 92 ve 107 parsel malikleri...

Devamını Oku
Geçit Hakkı Kullanımında Zorunluluk ve Menfaat – Geçit Davası
Mar23

Geçit Hakkı Kullanımında Zorunluluk ve Menfaat – Geçit Davası

1- Genel yola çıkmak için yeterli yolu bulunmayan taşınmaz mal sahibinin tam bir ivaz karşılığında komşularından kendisine geçmek için münasip bir yerin terkinini talep edebileceği hükme bağlanmıştır. 2- Geçit hakkı bir zorunluluğu karşılamak amacıyla kabul edilebilir. Zorunluluğu aşan isteklere itibar edilemez. Geçit yerinin genişliği davacı taşınmazının kullanım amacına uygun ölçüde olmalıdır. 3- Davacının taşınmazında inşaat...

Devamını Oku
Geçit Hakkı için Tapulu Taşınmaz Şartı – Geçit Davası
Ara31

Geçit Hakkı için Tapulu Taşınmaz Şartı – Geçit Davası

Geçit hakkı, yalnızca tapulu taşınmazların leh ve aleyhine kurulabileceğine ve duruşma sırasında taşınmazların tapuya tescili için önel de istenmediğine göre tapusuz taşınmazlara ilişkin olarak açılan geçit hakkı davasının reddi doğrudur. (Medeni Kanun madde 747) Davacı tarafından, davalı aleyhine 25.5.1992 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı tesisi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; geçit hakkı davasının reddine, bölümün...

Devamını Oku