BAĞIMSIZ BÖLÜM
Haz29

BAĞIMSIZ BÖLÜM

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen ve ana gayrimenkulün ayrı ayrı kullanılmaya elverişli olan ve konut, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi kısımlarına bağımsız bölüm denir. Başlı başına kullanmaya elverişli her bölüm, bağımsız bölüm olarak tapuya tescil...

Devamını Oku
BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI
Haz29

BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden, taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerinin ruhsatına esas olan, mimari proje ve vaziyet planındaki ölçülerine göre bağımsız bölümlerin konumlarını teknik yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren harita, plan ve...

Devamını Oku
BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR
Haz29

BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR

Bkz. Müstakil ve daimi...

Devamını Oku
BAĞIŞ
Haz29

BAĞIŞ

Bkz....

Devamını Oku
BAĞIŞLAMA VAADİ
Haz29

BAĞIŞLAMA VAADİ

Noterden yapılan bir sözleşmeyle gayrimenkul sahibinin, gayrimenkulünü bedelli veya bedelsiz olarak başka bir kişiye bağışlayacağını taahhüt etmesi işlemidir. Tapu siciline şerhi...

Devamını Oku
BAĞIŞLAMADA RÜCU
Haz29

BAĞIŞLAMADA RÜCU

Koşula bağlı yapılan bağışlama. Bağışlama her ne kadar karşılıksız yapılan bir tasarruf olsa da, bağışlayan kişi bu tasarrufunu bazı koşullara dayalı olarak ya da bağışladığı kişiden bazı yükümlülükleri yerine getirmesi karşılığında...

Devamını Oku
BAĞIŞTAN RÜCU
Haz29

BAĞIŞTAN RÜCU

Vazgeçebilme şartıyla bağış yapılması mümkündür. Böyle bir durumda gayrimenkulün sahipliği bağışı kabul eden kişi adına tescil edilmekle beraber, tapu sicilinin şerhler sütununa rücu yani geri dönme şartının varlığı işlenir. Bağışı kabul edenin, bağışlayandan önce ölmesi halinde taşınmaz bağışlayana geri dönecektir. Bunun için mahkemeye başvurmaya gerek...

Devamını Oku
BAHÇE DUVARLARI
Haz29

BAHÇE DUVARLARI

Yapıların bahçeleri boyunca yapılan koruma amaçlı bu duvarların yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0,5 metreyi, gerisinde ise 2 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. Eğimli ve tehlike oluşturan istisnai yerlerdeki uygulamalarda belediye...

Devamını Oku
BAHÇE UZAKLIKLARI
Haz29

BAHÇE UZAKLIKLARI

İnşaatın, yola veya komşu parsel sınırlarına en yakın noktasının uzaklığıdır. Bahçe uzaklıkları için imar planında bir bilgi yoksa, bu uzaklıklar ilgili belediyenin imar mevzuatına göre belirlenir. İmar planında belirtilen cephe çizgisinden daha önce inşaat...

Devamını Oku
BAKİYE
Haz29

BAKİYE

Bir alacak veya borçtan geriye kalan...

Devamını Oku