Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 3
Eyl19

Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 3

Kiralananın Devri Durumunda Tahliye : Kira sözleşmesinde aksine bir madde olmadıkça kiracı, kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, yararlanma hakkını ve sözleşmesini devredemez. Aksine hareket edenlere ihtara gerek olmadan Sulh Hukuk Mahkemelerinde tahliye davası açılabilir ve fuzuli işgal kanun hükümlerinin uygulanması istenebilir. Kiracıya da sözleşmeye aykırılıktan dava açılabilir. Misafir gelmesi, ortak alması,...

Devamını Oku
Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 2
Eyl18

Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 2

Yeniden İktisap Nedeniyle Tahliye : Gayrimenkulün yeni sahibi olan kişinin kendisi, eşi veya çocuklarının konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle, gayrimenkulün elde edilme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde kiracıya noter aracılığıyla ihtar çekerek bu durumu bildirir ve 6 ay sonra da tahliye davası açabilir. Gayrimenkulün yeni sahibi, eski sahip ile kiracının yapmış olduğu sözleşmenin bitiş tarihini takip eden bir ay içerisinde dava...

Devamını Oku
Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 1
Eyl17

Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 1

Türkiye’deki mevcut kanunlarımız ağırlıklı olarak kiracılardan yanadır. Tabi ki mal sahiplerinin de hakları vardır. Kiracıların tahliye edilmesine yönelik mal sahiplerinin yapabilecekleri konular aşağıda sıralanmıştır. Unutulmamalıdır ki bahsedilen tahliye şekillerinde iyi niyet ve gerçekçilik aranmaktadır : Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye : Noter tarafından düzenlenmiş ve koşulları yerine getirilmiş, bir kimsenin baskı...

Devamını Oku
Kiracı Eve Zarar Verdiyse Ne Yapılabilir?
May24

Kiracı Eve Zarar Verdiyse Ne Yapılabilir?

Ev sahibi olarak kiracınızın eve zarar verdiğini düşünüyorsanız, kiracıya ihtarname çekerek alacağınızı isteyebilirsiniz. Fakat bu yol sizi her zaman sonuca götürmeyebilir. Eğer kiracının eve zarar verdiğini biliyorsanız bulunduğunuz yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açarak hasar tespiti isteyebilirsiniz. Dava sonucuna göre de alacağınızı kiracıdan isteyebilirsiniz. Kira kontratı yaparken sözleşmeye özellikle demirbaşların...

Devamını Oku
Kira Sözleşmesinde Yazan Kira Artış Oranı Değiştirilebilir mi?
May16

Kira Sözleşmesinde Yazan Kira Artış Oranı Değiştirilebilir mi?

Kira sözleşmesinde yazılı olan kira artış oranı, hem kiracıyı hem de ev sahibini bağlayıcıdır. Dolayısıyla normal şartlar altında ev sahibi, kira artış oranının dışına çıkamaz. Ancak değişen çevre koşulları ve şartlara göre kira bedeli veya kira artış oranı taraflardan biri için çekilmez bir durum oluşturuyorsa, sözleşmeye bağlı kalmanın iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağı bir duruma gelmişse uyarlama davası veya tespit davası...

Devamını Oku
Kiracı, Kira Kontratı Bitmeden Evden Çıkabilir mi?
Nis22

Kiracı, Kira Kontratı Bitmeden Evden Çıkabilir mi?

Kira kontratının süresi bitmeden kiracının evi boşaltması normalde mümkün değildir. Şöyle açıklayalım; kiracı evi boşaltsa bile kira kontratının süresi dolana kadarki aradaki farkı da ev sahibine ödemek zorundadır. Ev sahibinin sözleşme sonuna kadar olan kira bedellerini talep etme hakkı vardır. Yani kiracı geri kalan kira borçlarını ödemiş olması ve kiralamış olduğu yere bir zarar vermeden eksiksiz olarak teslim etmiş olması gerekir....

Devamını Oku
Kira Borcunu Ödeyemeyen Kiracı İcraya Verilebilir mi?
Nis10

Kira Borcunu Ödeyemeyen Kiracı İcraya Verilebilir mi?

Ülkemizde kira kontratları genellikle bir yıllık olduğu için bir yıllık sözleşmeleri baz alırsak, kiracının kira parasını ödememesi veya ödeyememesi durumunda ev sahibinin öncelikle noter aracılığı ile bir ihtarname çekmek zorunda. Bu ihtarnamenin kiracının eline ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde kira borcu ödenmezse ev sahibi tarafından hem icra takibi başlatılabilir hem de tahliye davası açılabilir. Kanunun öngörmüş olduğu bu...

Devamını Oku
Kiracıyım, Kira Kontratım Yok, Problem Olur mu?
Mar17

Kiracıyım, Kira Kontratım Yok, Problem Olur mu?

Ev sahibi ile kiracı arasında imza altına alınan bir kira kontratının olması elbetteki daha avantajlıdır. Problemli durumlarda sözleşmenin yazılı ve imzalı olması ispat kolaylığı sağlar. Kira kontratı taraflar arasında imzalanabileceği gibi noter huzurunda da imzalanabilir. Kanunlarımız ev sahibi – kiracı ilişkilerinde kiracıdan yana olduğu için imzalı bir kira kontratı kadar sözlü anlaşmalar da geçerlidir. Dolayısıyla kira...

Devamını Oku
Ev Sahibinden Depozitoyu Alamıyorum, Ne Yapabilirim?
Mar07

Ev Sahibinden Depozitoyu Alamıyorum, Ne Yapabilirim?

Depozitoyu, kira kontratının kiracı tarafından haksız olarak feshedilip ev sahibinin ekonomik zarara uğramasına engel olmak için veya kiralanan eve verilebilecek olası zararlar için alınan, genellikle de peşin olarak alınan kaparo olarak tanımlayabiliriz. Bazı durumlarda senet olarak da ödenebilmektedir ki böyle bir durumda senet üzerine “teminat içindir” ifadesinin yazılması gerekir veya kira kontratına teminat için senet verildiğine...

Devamını Oku