Kamulaştırma Bedeli için Kişiye Ulaşılamaması – Tescil Davası
Şub11

Kamulaştırma Bedeli için Kişiye Ulaşılamaması – Tescil Davası

Davacı idarenin kamulaştırma bedelini ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın tescilini isteme hakkının doğması için, anlaşarak satın alma teşebbüsünün sonuçsuz kalması gerekir. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 7, 8, 10) Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından...

Devamını Oku
Kamulaştırma Yapmadan El Koyma – El Atma Davası
Ara18

Kamulaştırma Yapmadan El Koyma – El Atma Davası

7269 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan işlem söz konusu ise, görev idari yargınındır. 7269 sayılı Kanuna göre bir işlem yok ise kamulaştırma da yoktur. 7269 sayılı Kanuna göre işlem yapılmış ise, kamulaştırmasız el atma davası açılamaz. Davacı, tapu kaydı ile sahip olduğu taşınmazın davalı kamu idaresi kamulaştırmaksızın el atarak yol haline getirdiğinden 21.000;- TL. tazminatın tahsilini istemiştir. Mahkemece davaya bakmak idari...

Devamını Oku
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Hususunda – Tescil Davası
Ara16

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Hususunda – Tescil Davası

Dava konusu taşınmaza, dava tarihi esas alınmak suretiyle değer biçilmesi gerekir. Dava konusu taşınmazın yeri, konumu, köy yerleşim alanına yakınlığı göz önünde bulundurulduğu, bu hususun objektif değer arttırıcı unsur olarak kabulü ile taşınmazın tespit edilen bedelinden %30 oranında objektif değer arttırıcı ilave edilerek bedel tespit edilmesi gerekir. Dava konusu taşımazların kamulaştırılmadan arta kalan bölümlerinin yüzölçümleri...

Devamını Oku
Askeri Yasak Bölgenin Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası
Kas04

Askeri Yasak Bölgenin Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası

1- Kara sınır hattı boyunca ve kıyılarda tesis edilen birinci derece kara askeri yasak bölgelerdeki taşınmazlar zilyetlikle iktisap edilemezler. Bu yerlerin kamu malı niteliğini kazanması için kamulaştırmaya da gerek yoktur. 2- Askeri bölge içindeki taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmadığı ve kamulaştırılmış ise kamulaştırma tarihinin, kamulaştırılmamışsa yasak bölge içine alınma tarihinin tespiti gerekir. 3- Askeri bölge içine...

Devamını Oku
Meraların İyi Niyetle Özel Mülkiyete Geçmesi – Tescil Davası
Ağu10

Meraların İyi Niyetle Özel Mülkiyete Geçmesi – Tescil Davası

Meralar özel mülkiyete konu oluşturamayacağından, iyi niyetle tapu maliki kişiden satın alma iddiası dinlenmez. Tapulama mahkemesi tarafından verilen kararda taraf olmayan Hazine için söz konusu karar kesin hüküm oluşturmaz. Ancak bu mahkeme kararı güçlü bir kanıt olarak kabul edilmelidir. (Medeni Kanun Madde 1023) Taraflar arasındaki, tapu kaydının iptali ile mera sınırlandırılması davasından dolayı, mahal mahkemesinden verilen...

Devamını Oku