Kat Mülkiyeti Problemlerinde Yetkili Mahkeme – Uyuşmazlık Davası
Haz16

Kat Mülkiyeti Problemlerinde Yetkili Mahkeme – Uyuşmazlık Davası

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlık Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından çözümlenir. (Kat Mülkiyeti Kanunu Ek 13.04.1983-2814/15 md.-6100 s. HMK m.4/son) Taraflar arasında görülen davada; davacı, 315 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 ve 12 numaralı bağımsız bölümlerde davalılar ile birlikte 1/3’er oranda paydaş olduklarını, hamam nitelikli 11 numaralı bağımsız...

Devamını Oku
Komşuya Açılan Pencere – Çekişmenin Giderilmesi Davası
Kas16

Komşuya Açılan Pencere – Çekişmenin Giderilmesi Davası

ÖZET: Davalının kendi binasında açtığı pencerenin, avlusunun görülmesine neden olduğu iddiası ile bunun kapatılmasını isteyen davacının davasının reddi gerekir. Avlunun görülmesini istemiyorsa, kendi taşınmazından gerekli tedbirleri alabilir. Taraflar arasındaki, “Muarazanın men”i davasından (çekişmenin giderilmesi davası) dolayı yapılan yargılama sonunda; Bayındır Sulh Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair verilen,...

Devamını Oku
Toruna Satış, Hibe – Önalım Davası
Kas14

Toruna Satış, Hibe – Önalım Davası

ÖZET: Pay sahibinin payını torununa hibe ettiği halde, tapuda satış göstermesi halinde, muvazaa söz konunu olduğunda bu iddia her türlü delille ispat edilebilir ve şuf’a hakkı (önalım hakkı) ileri sürülemez. 8YİBK. 27.03.1957 T 12/2) (Medeni Kanun madde 732) Tarafların arasındaki, şuf’a davasından (önalım davası) dolayı yapılan yargılama sonunda: KARTAL 2. Sulh Hukuk Mahkemesi‘nce, davanın kabulüne dair verilen,...

Devamını Oku
Beyannamedeki İmzanın Sahteliği – Yolsuz Tescil Davası
Kas11

Beyannamedeki İmzanın Sahteliği – Yolsuz Tescil Davası

ÖZET: İki gayrimenkulün birleştirilerek tapuya tescil edilmesinde, tescilin hukuki sebebini teşkil eden ve tapu memuru önünde tarafların isteklerini yazılı olarak belirttikleri beyanname altındaki imzanın sahte olması halinde, yapılan tescil yolsuzdur; kaydın iptali gerekir. (Medeni Kanun madde 1025) Yargıtay 1. HD. kararı: Tevhit beyannamesinde, imza davacıya ait olmasa dahi, Sulh Hukuk Mahkemesinde, 3.12.1963 tarihli keşif...

Devamını Oku
İntifa Konusu Mal Üzerindeki Mal Sahibinin Hakları Nelerdir?
Ağu22

İntifa Konusu Mal Üzerindeki Mal Sahibinin Hakları Nelerdir?

Mal sahibi, intifaya konu olan mal üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir. Fakat bu tasarruf işlemleri intifa hakkı sahibinin haklarına zarar verecek şekilde olamaz. İntifa konusu malın tahsis amacına veya hukuka aykırı kullanılması durumunda, mal sahibinin itiraz etme hakkı vardır. Dolayısıyla mal sahibi, intifa hakkı sahibinin malı kullanma veya yararlanma şeklini kontrol etme ve gözetme yetkisi vardır. Haklarının tehlikeye düştüğünü...

Devamını Oku