Emlak Vergisinin Sakarya’da Konut Satışlarına Etkisi
Mar28

Emlak Vergisinin Sakarya’da Konut Satışlarına Etkisi

Yeni düzenlemeyle büyükşehirlerdeki emlak vergisi oranı iki kat arttı. Büyükşehirlerdeki gayrimenkul sahipleri hem birim değerleri, hem de vergi oranındaki artış nedeniyle daha fazla vergi ödüyor. Artan emlak vergilerinin Sakarya’nın da aralarında bulunduğu büyükşehirlerde arsa ve konut satışlarına az da olsa etkisi oldu. Zira tapu harçlarının hesaplanmasında emlak vergisi değeri esas alınıyor. Bu da satış ve devirlerde tapu...

Devamını Oku
Trampa İşleminin Mali Boyutu
Eyl11

Trampa İşleminin Mali Boyutu

492 sayılı Harçlar Kanunu‘na göre gayrimenkullerin trampa yolu ile devir edilmesinde veya elde edilmesinde, gayrimenkulün beyan edilen devir değerinden az olmamak şartıyla emlak vergisi üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklarda takdir edilen bedel üzerinden), her iki taraftan da binde 20 oranında tapu harcı alınır. Belge olmaması, belgede yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması...

Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı Nedir?
Ağu30

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı Nedir?

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nda yapılan değişiklikle birlikte 2005 yılından itibaren emlak vergisi tutarının % 10’u kadar ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunması için katkı payı ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Emlak vergisi tutarı üzerinden ayrıca katkı payı alınmasının gerekçesi olarak da maddede “…kültür varlıklarının projelendirme, kamulaştırma, planlama ve uygulama...

Devamını Oku
Emlak Vergisi Ödemesinden Kim Sorumludur?
Ağu29

Emlak Vergisi Ödemesinden Kim Sorumludur?

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar için ödenecek olan emlak vergisi için bina sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binayı malik gibi tasarruf edenler mükelleftir. Normal koşullar altında binanın emlak vergisini mülk sahibi kişi öder. Ancak hem bina sahibi hem de intifa hakkı sahibi varsa, binaya ait emlak vergisi, intifa hakkı sahibine aittir. Kısacası bina vergisinin ödemekle mükellef olan kişi öncelikle intifa...

Devamını Oku
Emlak Vergisi Açısından Gecekonduların Durumu
Ağu17

Emlak Vergisi Açısından Gecekonduların Durumu

Gecekondular da emlak vergisine tabidir ve konut olarak kullanılan gecekonduların emlak vergisi oranı büyükşehir sınırları içerisinde binde 2, diğer yörelerde ise binde 1’dir. Emlak vergisini gecekondu sahibi öder. Fakat gecekondu sahibinin hiçbir geliri yoksa konutunun 200 m2‘yi aşmaması şartıyla emlak vergisi ödemezler. İşyeri olarak kullanılan gecekondularda ödenecek olan emlak vergisi oranı büyükşehir belediye...

Devamını Oku