İnşaat Nedeniyle Komşu Taşınmazın Zarar Görmesi – Tazminat Davası
Eki02

İnşaat Nedeniyle Komşu Taşınmazın Zarar Görmesi – Tazminat Davası

Davalı idare, komşu arsa maliki olarak kusursuz sorumluluk esaslarına göre davacının zararından sorumludur. Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı, davalı Banka hakkında açılan davanın husumet yönünden reddine, 3.081.921 liranın, haksız fiil tarihinden itibaren, yasal faiziyle birlikte davalı M.M.’den alınarak davacıya ödenmesine, fazla istemin reddine ilişkin...

Devamını Oku
Medeni Kanun’a Göre Binadan Kasıt – Tescil Davası
Eyl10

Medeni Kanun’a Göre Binadan Kasıt – Tescil Davası

Medeni Kanun’un 718. maddesinde sözü edilen yapının bina niteliğine sahip olması gerekir. Yasada bahsedilen binadan amaç, temelli ve devamlı kalması maksadıyla yapılan, barınılan, içinde çalışılan az çok kapalı tesislerdir. Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 6.6.2002 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 30.4.2003 günlü hükmün Yargıtay’ca...

Devamını Oku
Komşuluk Hukuku Açısından Aile Mahremiyeti – El Atmanın Önlenmesi Davası
Mar02

Komşuluk Hukuku Açısından Aile Mahremiyeti – El Atmanın Önlenmesi Davası

Bir kimsenin, kendi mülkiyet alanına bina yapılmasını önleyen yasal bir hüküm yoktur. Kendi mülkiyet alanındaki binaya yaptığı pencerenin komşuluk hukukuna aykırı bir durumu bulunması halinde, davalı aleyhine açılan el atmanın önlenmesi davasının reddi gerekir. Taraflar arasındaki el atmanın önlenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 3. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen, 18.11.1992 gün ve 961-1367...

Devamını Oku
Rahatsız Edici Ses – Komşuluk Hukuku Davası
Kas25

Rahatsız Edici Ses – Komşuluk Hukuku Davası

ÖZET: Bir kimse, ticari emtiasını satışa arz edebilmek için reklam aracı olarak musikiden yararlanabilirse de, bu işi yaparken komşuyu rahatsız eden boyutlara varan ifrada (aşırıya kaçma) müsaade edilmemek gerekir. (Medeni Kanun madde 737) Davacı tarafından, davalılar aleyhine 23.8.1991 gününde verilen dilekçe ile bant sesinin men edilmesinin istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda, davanın reddine dair verilen, 15.10.1991 günlü...

Devamını Oku
Komşuya Açılan Pencere – Çekişmenin Giderilmesi Davası
Kas16

Komşuya Açılan Pencere – Çekişmenin Giderilmesi Davası

ÖZET: Davalının kendi binasında açtığı pencerenin, avlusunun görülmesine neden olduğu iddiası ile bunun kapatılmasını isteyen davacının davasının reddi gerekir. Avlunun görülmesini istemiyorsa, kendi taşınmazından gerekli tedbirleri alabilir. Taraflar arasındaki, “Muarazanın men”i davasından (çekişmenin giderilmesi davası) dolayı yapılan yargılama sonunda; Bayındır Sulh Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair verilen,...

Devamını Oku
Başkasının Arazisine Giren Hayvanların Geri Alınması
Kas13

Başkasının Arazisine Giren Hayvanların Geri Alınması

Medeni Kanun madde 752’ye göre “Su, rüzgâr, çığ veya diğer doğal güçlerin etkisiyle ya da rastlantı sonucunda başkasının arazisine sürüklenen veya düşen şeyler ile buraya giren büyük ve küçük baş hayvan, arı oğulu, kanatlı hayvan ve balık gibi hayvanların hak sahipleri tarafından aranıp alınmasına, arazi maliki izin vermek zorundadır. Arazi sahibi, bu yüzden uğradığı zararın denkleştirilmesini istemek ve denkleştirme...

Devamını Oku
Duvar Yapılması, Sızıntı – Komşuluk Hukuku Davası
Kas08

Duvar Yapılması, Sızıntı – Komşuluk Hukuku Davası

ÖZET: 1- Hakim somut olayın özelliğini, taşınmazın bulunduğu bölge ve niteliklerini, konumlarını, kullanma amaçlarını, yöresel örf ve adetleri göz önünde tutarak normal ve vasat bir insanın hoşgörü ve tahammül sınırlarını aşan bir rahatsızlığın (örneğin eletmanın) bulunup bulunmadığını takdir ve tespit etmelidir. 2- Davalının bahçesindeki meyve ve sebzeleri sulaması halinde davacı evine su dolup dolmadığını, davalı duvarına...

Devamını Oku
İnşaat Yaparken Komşu Taşınmazlara Zarar Vermemek
Kas07

İnşaat Yaparken Komşu Taşınmazlara Zarar Vermemek

Medeni Kanun madde 738’de: “Malik, kazı ve yapı yaparken komşu taşınmazlara, onların topraklarını sarsmak veya tehlikeye düşürmek ya da üzerlerindeki tesisleri etkilemek suretiyle zarar vermekten kaçınmak zorundadır. Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılar hakkında taşkın yapılara ilişkin hükümler uygulanır” denmektedir. Medeni Kanun madde 739’da ise: “Kazı ve yapılarda uyulması gerekli kurallar özel...

Devamını Oku
Komşunun Ağaç Dalları ve Kökleri Sizin Arazinize Taşıyorsa – 3
Eki18

Komşunun Ağaç Dalları ve Kökleri Sizin Arazinize Taşıyorsa – 3

Taşınmazına ağaç dal ve kökleri geçen kimse, bunları kesme ve alma hakkına sahiptir. Bunları kesmeyip de bunun yerine tazminat isteme hakkı yoktur. Medeni Kanun Madde 740’ta belirtilen şartlar yerine geldiği takdirde, ağaç dal ve köklerini alma hakkı elde eden kişi, bu hakkını kullanmayıp dava açması ve mahkemenin vereceği karara göre hakkını kullanması da mümkündür. Aslında bu yol, davacı açısından en güvenli yoldur. Konuyla...

Devamını Oku
Komşunun Ağaç Dalları ve Kökleri Sizin Arazinize Taşıyorsa – 2
Eki17

Komşunun Ağaç Dalları ve Kökleri Sizin Arazinize Taşıyorsa – 2

Ağaç dalları ve köklerini kesme ve alma, istisnai durumlarda kanunun izin verdiği bir hak alma şeklidir. Böyle bir hak kullanılmadan önce zarar şartının gerçekleştiğine, komşuya gerekli uyarı ve süre verildiğine dair ispata yeterli deliller temin edilmeli. Gerekirse tespit talebinde bulunulmalıdır. Aksi halde haksız fiil nedeniyle ağaç sahibine tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Kesme ve alma hakkı kullanılmadan önce direkt dava...

Devamını Oku