Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman Aşımı – 2
Eki23

Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman Aşımı – 2

Zararın tazmini ile ilgili açılacak davalar, geçersiz sözleşme nedeniyle açılacak bedelin geri alınması ve talepler ile ilgili davalar 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Satış vaadi sözleşmesine konu taşınmazın vaat edilene fiilen teslim edilmesinde zaman aşımı işlemez. Bu gibi durumda zaman aşımı def’inin ileri sürülmesi iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacak, zaman aşımı def’i dinlenmeyecektir. Taşınmaz fiilen teslim edilmemişse zaman...

Devamını Oku
Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman Aşımı – 1
Eki22

Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman Aşımı – 1

Zaman aşımı süreleri sözleşme ile değiştirilemez. Satın aldığı payı elinde bulunduran kimseye karşı zaman aşımı iddiası söz konusu değildir. Zaman aşımı, bir hakkın doğumu ya da ortadan kalkması için Kanunda belirtilen bir sürenin geçmesidir. Zaman aşımında hakkın kendisi değil, o hak nedeniyle doğan talep hakkı ortadan kalkmaktadır. Zaman aşımı bir def’idir ve mahkemece kendiliğinden göz önünde tutulamaz. Dava açıldığı veya icra...

Devamını Oku
Satış Vaadi, Önalım Hakkı ve Bekletici Mesele – Önalım Davası
Tem29

Satış Vaadi, Önalım Hakkı ve Bekletici Mesele – Önalım Davası

Satış vaadi senedi; borçluya, yapıldığı andan itibaren mülkiyeti geçirme borcu yükler. Borçlu, bu borcunu yerine getirmezse, Medeni Kanun 716’ya göre karar alınabilir. Bu nedenle cebri tescil davası, önalım davası için bekletici (ön) mesele teşkil eder. (Medeni Kanun madde 716) (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 213) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 237) Taraflar arasındaki, önalım davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;...

Devamını Oku
Murisin, Mirasçılardan Mal Kaçırma Beyanı – Tescil Davası
Kas04

Murisin, Mirasçılardan Mal Kaçırma Beyanı – Tescil Davası

1- Murisin mirastan mal kaçırmak amacıyla payını noter satış vaadi senedi ile devrettiğini kadastro memurları önünde belirtip, tespitin vaat edilen adına tescilinin sağlanmak amacıyla muvafakat vaki olmuş ise tespit geçerli olur. 2- Kadastro teknisyenleri huzurunda verilen beyan, sözleşmedeki şekil unsurunu tamamlamış sayılır. Başka bir anlatımla muris muvazaasının dayanağı 1.4.1974 T. 1/2 s. İçtihatları Birleştirme Kararında...

Devamını Oku
Yapılan Satış Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmaması – Alacak Davası
Eyl12

Yapılan Satış Sözleşmesinin Geçerli Olup Olmaması – Alacak Davası

Arsa sahibine bir pay mülkiyetini karşı tarafa geçirme ve dairelerin satış vaadi borçlarını yükleyen sözleşmelerin geçerli sayılması için Tapu Sicil muhafızları tarafından veya noterlerce doğrudan doğruya (re’sen) düzenlenmiş olması yeterlidir. (Medeni Kanun madde 706) (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 22, 213) (1512 sayılı Noterlik Kanunu madde 60) (2644 sayılı Tapu Kanunu madde 26) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 25,...

Devamını Oku