İrtifak Hakkı için Nereye Başvurulmalı?
Kas11

İrtifak Hakkı için Nereye Başvurulmalı?

İrtifak hakkı kurulmak istenen taşınmazın bağlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek başvuru yapılır. İrtifak hakkının kurulabilmesi için tapu siciline tescil şarttır ve yapılacak olan sözleşmenin geçerli olabilmesi için resmi senet şeklinde düzenlenmelidir. İrtifak hakkının kazanılması veya tescilinde aksi kararlaştırılmadıkça taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümler uygulanır. “Bedelli veya bedelsiz olsun irtifak hakkının...

Devamını Oku
İrtifak Hakkını Devretmek Mümkün mü?
Kas10

İrtifak Hakkını Devretmek Mümkün mü?

Kanunen yasaklanmamış olan ve resmi senetle devir yapıldığında devrin mümkün olmayacağına dair bir şerh yoksa irtifak hakkının bedel karşılığı veya bedelsiz devri mümkündür. Geçit hakkı, kaynak hakkı, üst hakkı, aksi kararlaştırılmadıkça başkalarına devredilebilir. İntifa hakkı ve oturma hakkında, aksi kararlaştırılsa dahi başkalarına devredilemez. Diğer irtifaklarda ise aksi kararlaştırılmadıkça başkalarına devredilemez. Kanun ve...

Devamını Oku
İrtifak Hakkı Bedeli Nedir?
Kas07

İrtifak Hakkı Bedeli Nedir?

Lehine irtifak sağlanan kişinin, o hak sebebiyle ödediği ücrete irtifak hakkı bedeli denmektedir. Bu bedel, irtifak hakkını veren kişiye ödenir. İrtifak hakkı bedel karşılığı olabileceği gibi, mal sahibi tarafından bedelsiz olarak da irtifak hakkı verilebilir. Mesela arsa sahibi, kendisine kalan daireler için üst hakkı sahibine bir bedel ödemez. Bir bedel ödemesi kararlaştırılmış ise mal sahibi bu ödemeyi yapar. Mal sahibi ödemeyi...

Devamını Oku
İrtifak Hakkı Nedir?
Kas06

İrtifak Hakkı Nedir?

İrtifak hakkı, taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına, yararlanmasına izin verdiği, mülkiyet hakkını sınırlayıcı bir işlemdir. Geçit hakkında olduğu gibi eğer hak sahibinin taşınmazdan yararlanması aktif bir şekilde oluyorsa buna olumlu irtifak hakkı denir. Manzara kapatmama hakkında olduğu gibi eğer hak sahibinin taşınmazdan yararlanması taşınmaz sahibinin kullanmasına engel olacak şekilde ise buna olumsuz irtifak...

Devamını Oku