Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası
Şub06

Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası

İçmeye ve yıkanmaya mahsus, şifalı sıcak ve soğuk maden suları, vilayet özel idarelerine aittir. (2709 sayılı Anayasa m. 130) (927 s. K. m. 5) Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı Hazine tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: Kadastro sırasında, 7 parsel sayılı 281,98 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz,...

Devamını Oku
Tapulaştırmaya Konu Olan Arazilerde Ortaklığın Giderilmesi Davası
Eyl12

Tapulaştırmaya Konu Olan Arazilerde Ortaklığın Giderilmesi Davası

Dava konusu taşınmaz 3083 sayılı Yasanın uygulama alanı içerisinde kaldığına göre; Resmi Gazete ’de yayın tarihinden itibaren 5 yıl süre ile mülkiyeti ve zilyetliği devredilemez. (3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu madde 13) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar bir kısım davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün...

Devamını Oku
Tescil Davası Sonuçlanmadan Ecrimisile Hükmedilmesi – Ecrimisil Davası
Ağu01

Tescil Davası Sonuçlanmadan Ecrimisile Hükmedilmesi – Ecrimisil Davası

Zilyetliğin araştırılmasında, taşınmazın öncesinin kime ait olduğu, kimden kime kaldığı, kimler tarafından, ne zamandan beri, ne sebep ve şekilde tasarruf edilegeldiği tespit edilmelidir. Davacı F.K. ve arkadaşları ile davalı O.O. ve arkadaşları arasındaki tapu iptali, tescil,  el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kahramanmaraş Asliye 1. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen...

Devamını Oku
Zilyetliğin Defan İleri Sürülmesi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Tem31

Zilyetliğin Defan İleri Sürülmesi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Kadastro çalışmalarına başlanılan bölgelerde, dava edilen yer tespit görmemiş olsa bile, Kadastro Kanunu’nun mülk edinmede zilyet lehine tanıdığı haklar, bir davaya dayanak tutulabileceği gibi, aleyhine açılan davalarda da zilyet tarafından defan ileri sürülebilir. Kadastro Yasasının en belirgin amaçlarından biri de tapu dışı işlemlerin tasfiyesini sağlamaktır. (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 32) Taraflar arasındaki el...

Devamını Oku
Taş Ocağı Gibi Yerlerin Zilyetlikle Edinimi – Tescil Davası
Haz26

Taş Ocağı Gibi Yerlerin Zilyetlikle Edinimi – Tescil Davası

Kireç ocakları Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdendir. Zilyetlikle iktisap edilemezler. (Taş Ocakları Nizamnamesi madde 1) E. Karaca ve müşterekleri, M.K mirasçıları E. Kamitoğlu ve müşterekleri ile Hazine ve Kavcık Köyü Muhtarlığı aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair Çorum 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 6.6.1996 gün ve 339/199 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine vekili tarafından...

Devamını Oku
Kayalık Yerin Ambar Haline Getirilmesi – Tescil Davası
Haz21

Kayalık Yerin Ambar Haline Getirilmesi – Tescil Davası

Bir yerin imar-ihya veya zilyetlik yolu ile kazanılabilmesi için yasada belirtilen diğer koşullar yanında taşınmazın niteliği ile kazanılmaya elverişli yerlerden olması gerekir. Davacı-karşı davalı Ali ile davalı-karşı davacı Hazine aralarındaki tapu iptali, tescil ve el atmanın önlenmesi davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair Yeşilhisar Asliye Hukuk Hakimliği’nden verilen 11.7.2003 gün ve 15/163 sayılı hükmün...

Devamını Oku
Mülkiyete İlişkin İlamda Hak Düşürücü Süre – Tescil Davası
Haz10

Mülkiyete İlişkin İlamda Hak Düşürücü Süre – Tescil Davası

1- Medeni Kanun 712, 713/2 ‘deki ayrık haller hariç olmak üzere kazandırıcı zaman aşımının işlemesini sadece tapu sicili engeller. 2- Mülkiyete ilişkin kesin ilam infaz edilmedikçe zaman aşımının işlemesini engellemez. 3- Mahkeme ilamları resmilik niteliğini taşısa da aleniyet ilkesinden yararlanamaz. Bu tür ilamların aleniyeti tarafları ile sınırlıdır. 4- Mülkiyete ilişkin ilamlarda hak düşürücü süre (ıskatı müruruzaman)...

Devamını Oku
Zilyetliğin Kaybedilmesi Halleri – Tescil Davası
Nis03

Zilyetliğin Kaybedilmesi Halleri – Tescil Davası

Zilyetliğe dayalı tescil davasında; davacı, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini iradi olarak terk ettiğini duruşma sırasında açıkça beyan ettiğine göre, artık 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14. maddesi hükmünden yararlanamayacağı düşünülmeksizin, tescil verilmesi doğru değildir. Mehmet ile Hazine aralarındaki, tapu iptali ve tescil davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair, Mersin İkinci Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen...

Devamını Oku
Zilyetlik Davasında Hak Düşürücü Süre – El Atmanın Önlenmesi Davası
Nis01

Zilyetlik Davasında Hak Düşürücü Süre – El Atmanın Önlenmesi Davası

Zilyetliğin korunması davaları Medeni Kanun’un 984. maddesine göre gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı, zilyedin fiili ve faili öğrenmesinden başlayarak 2 ay ve her halde fiilin üzerinden 1 yıl geçmekle düşer. M.B. ile Z.U.ve A.F.Ö. aralarındaki el atmanın önlenmesi davasının kabulüne dair Sultanbeyli Sulh Hukuk Hakimliğinden verilen 11.5.2001 gün ve 258-132 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından...

Devamını Oku
Hazine Taşınmazında Zilyetliğinin Korunması – Tescil Davası
Oca11

Hazine Taşınmazında Zilyetliğinin Korunması – Tescil Davası

Tapu maliki Hazine davada taraf olmadığına göre, şahıslar arasındaki ihtilafın, Türk Medeni Kanunu 982 vd. maddeleri uyarınca zilyetliğin korunması olarak görülmesi ve üstün hakkı olan lehine karar verilmesi gerekir. Z.Y. ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı aralarındaki el atmanın önlenmesi davasının kabulüne dair Diyarbakır Sulh Hukuk Hakimliğinden verilen 27.12.2002 gün ve 387-1808 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili...

Devamını Oku