Ormanın Tapulandırılması ve Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası
Şub07

Ormanın Tapulandırılması ve Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası

Orman niteliği taşıyan bir yerin dağıtımı geçersizdir. Bu yer için oluşturulan tapu kaydı, taşınmazın orman niteliğini değiştirmez. Böyle bir taşınmaz tapusuz sayılacağından, orman sınırı dışına çıkarılması halinde; kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile edinilebilmesi (iktisabı) için, gerekli zilyetlik süresinin başlangıç tarihi, orman dışına çıkarılma günüdür. (Medeni Kanun madde 713/1 [639/1]) (6831 sayılı Orman Kanunu madde 2)...

Devamını Oku
Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası
Şub06

Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası

İçmeye ve yıkanmaya mahsus, şifalı sıcak ve soğuk maden suları, vilayet özel idarelerine aittir. (2709 sayılı Anayasa m. 130) (927 s. K. m. 5) Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı Hazine tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: Kadastro sırasında, 7 parsel sayılı 281,98 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz,...

Devamını Oku
Mezarlıklar Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası
Ara25

Mezarlıklar Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası

Taşınmaz faal mezarlık olduğuna göre, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca kamu malıdır. Kamu malı niteliğindeki mezarlıklar kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile kazanılamaz. Tapulama sırasında 3184 parsel sayılı taşınmaz Orhanlı Köyü adına mezarlık olarak tespit edilmiştir. İtirazı komisyonca reddedilen davacı İzzet, taşınmazın adına tespit gören 3183 parsel sayılı taşınmazla bir bütün olduğunu ileri sürmüş, vergi...

Devamını Oku
Vasiyetname ile Tapu Tescili Yapmak – Tescil Davası
Ara24

Vasiyetname ile Tapu Tescili Yapmak – Tescil Davası

Vasiyetname usulünce açılmadan sonuç doğurucu belge niteliğini kazanmaz. Usulünce açılmayan vasiyetnameye istinaden yapılan tapu intikali dayanaktan yoksundur. İptali gerekir. (Medeni Kanun madde 559 [501], 501 [484], 596 [536], 597 [537], 598 [538], 601 [541]) S.S.A. ile M.A.Y. arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan muhakemesi sonunda davanın reddine dair verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki davacı...

Devamını Oku
Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman Aşımı – 2
Eki23

Gayrimenkul Satış Vaadi ve Zaman Aşımı – 2

Zararın tazmini ile ilgili açılacak davalar, geçersiz sözleşme nedeniyle açılacak bedelin geri alınması ve talepler ile ilgili davalar 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Satış vaadi sözleşmesine konu taşınmazın vaat edilene fiilen teslim edilmesinde zaman aşımı işlemez. Bu gibi durumda zaman aşımı def’inin ileri sürülmesi iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacak, zaman aşımı def’i dinlenmeyecektir. Taşınmaz fiilen teslim edilmemişse zaman...

Devamını Oku