Bağış İşleminin Sona Erdiği Durumlar
Haz08

Bağış İşleminin Sona Erdiği Durumlar

Bağışta bulunan kişi, bağışa konu olan şeyi teslim etme ve mülkiyetini karşı tarafa geçirme borcu altına girer. Bağışta bulunan kişi borcunu yerine getirmezse de, bağışı kabul eden kişi dava açarak bağışlamaya konu olan şeyin yerine getirilmesini talep edebilir. Ancak satım sözleşmelerinde olduğu gibi bazı zorlayıcı veya ayıba karşı bağışlama işlemini yerine getirme borcu bulunmamaktadır. Bağış işleminin sona ermesine sebep olan bazı...

Devamını Oku
Bağış İşleminin Mali Boyutu
Haz07

Bağış İşleminin Mali Boyutu

Bağışı kabul eden tarafından emlak vergisi üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı alınır. Ayrıca gayrimenkulün eğer varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir.  Bağış işleminden sonra vergi dairesine, tapu müdürlüğü tarafından veraset ve intikal vergisi açısından duyuruda bulunulur. Döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. Miras ve bağış işleminde 3 ayrı mali yükümlülük...

Devamını Oku
Tapuda Bağışlama İşlemi için İstenen Belgeler
Haz06

Tapuda Bağışlama İşlemi için İstenen Belgeler

Bağışlama, bağışlayanın malvarlığından bağış yapılan kişiye karşılıksız olarak bir kazandırma sağlayan sözleşmelerdir. Ahlaken bir ödevi yerine getirme, edinilmemiş bir haktan vazgeçme, mirası reddetmek bağışlama değildir. Kısacası bağışlama bir malın sahipliğinin karşılıksız veya bedelsiz olarak başkasına devredilmesidir.  18 yaşını tamamlamamış, zihinsel özürlüler, kanuni temsilcilerinin izni olsa bile reşit olduğu halde ayırt etme...

Devamını Oku