Apartman Yönetiminde Kiracıların Hakları Var mı?
Haz21

Apartman Yönetiminde Kiracıların Hakları Var mı?

Bir kiracı, apartman yönetim kurulunun almış olduğu kararların iptali yoluna gidemez, aidatların indirimini talep edemez. Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak divan başkanı kendisine konuşma hakkı verirse konuşabilir ve bu konuşması da temenniden öteye gidemez. Dolayısıyla kiracıların apartman yönetiminde fazla bir sorumlulukları ve yapabileceği bir şey bulunmamaktadır. Daire sahibinin vekalet verdiği durumlarda kiracı oy...

Devamını Oku
Kiracı Eve Zarar Verdiyse Ne Yapılabilir?
May24

Kiracı Eve Zarar Verdiyse Ne Yapılabilir?

Ev sahibi olarak kiracınızın eve zarar verdiğini düşünüyorsanız, kiracıya ihtarname çekerek alacağınızı isteyebilirsiniz. Fakat bu yol sizi her zaman sonuca götürmeyebilir. Eğer kiracının eve zarar verdiğini biliyorsanız bulunduğunuz yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açarak hasar tespiti isteyebilirsiniz. Dava sonucuna göre de alacağınızı kiracıdan isteyebilirsiniz. Kira kontratı yaparken sözleşmeye özellikle demirbaşların...

Devamını Oku
Kira Sözleşmesinde Yazan Kira Artış Oranı Değiştirilebilir mi?
May16

Kira Sözleşmesinde Yazan Kira Artış Oranı Değiştirilebilir mi?

Kira sözleşmesinde yazılı olan kira artış oranı, hem kiracıyı hem de ev sahibini bağlayıcıdır. Dolayısıyla normal şartlar altında ev sahibi, kira artış oranının dışına çıkamaz. Ancak değişen çevre koşulları ve şartlara göre kira bedeli veya kira artış oranı taraflardan biri için çekilmez bir durum oluşturuyorsa, sözleşmeye bağlı kalmanın iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağı bir duruma gelmişse uyarlama davası veya tespit davası...

Devamını Oku
Kiracı, Kira Kontratı Bitmeden Evden Çıkabilir mi?
Nis22

Kiracı, Kira Kontratı Bitmeden Evden Çıkabilir mi?

Kira kontratının süresi bitmeden kiracının evi boşaltması normalde mümkün değildir. Şöyle açıklayalım; kiracı evi boşaltsa bile kira kontratının süresi dolana kadarki aradaki farkı da ev sahibine ödemek zorundadır. Ev sahibinin sözleşme sonuna kadar olan kira bedellerini talep etme hakkı vardır. Yani kiracı geri kalan kira borçlarını ödemiş olması ve kiralamış olduğu yere bir zarar vermeden eksiksiz olarak teslim etmiş olması gerekir....

Devamını Oku
Kira Borcunu Ödeyemeyen Kiracı İcraya Verilebilir mi?
Nis10

Kira Borcunu Ödeyemeyen Kiracı İcraya Verilebilir mi?

Ülkemizde kira kontratları genellikle bir yıllık olduğu için bir yıllık sözleşmeleri baz alırsak, kiracının kira parasını ödememesi veya ödeyememesi durumunda ev sahibinin öncelikle noter aracılığı ile bir ihtarname çekmek zorunda. Bu ihtarnamenin kiracının eline ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde kira borcu ödenmezse ev sahibi tarafından hem icra takibi başlatılabilir hem de tahliye davası açılabilir. Kanunun öngörmüş olduğu bu...

Devamını Oku