Hangi Çeşit Mallara İpotek/Rehin Konulabilir?
May14

Hangi Çeşit Mallara İpotek/Rehin Konulabilir?

Çeşitli kanunlarda ve Medeni Kanunda düzenlenmiş bulunan rehin hakkı, taşınır rehin hakkı ve taşınmaz rehin hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Taşınmaz rehini dendiğinde tapuya kayıtlı taşınmaz mallar yani ev, arsa, arazi, fabrika gibi gayrimenkullerin rehini kastedilir ve ipotek olarak bilinir. Taşınır rehin hakkı dediğimizde de telefon, televizyon, bisiklet, hisse senedi gibi taşınabilir bütün malların rehini kastedilir. Taşınır...

Devamını Oku
Menkul ve Menkul Rehini Nedir?
Mar19

Menkul ve Menkul Rehini Nedir?

Taşınabilir özelliği olan, ekonomik olarak bir değeri olan, paraya çevrilebilen her türlü eşyaya menkul denir. Menkul mallara, taşınır mal denmektedir. Araba, bisiklet, telefon, televizyon, hisse senedi, tahvil gibi taşınabilir bütün mallar menkul mallardır. Taşınır rehini olarak ifade edebileceğimiz menkul rehini de, size borçlu olan kişinin borcunu ödeyememesi durumunda, alacağınızı teminat altına almak için borçlunun bir menkul...

Devamını Oku
Gayrimenkul Rehini Ne Demektir?
Mar05

Gayrimenkul Rehini Ne Demektir?

Gayrimenkul rehini (taşınmaz rehini), bir kimsenin alacağını, borçlunun var olan bir gayrimenkulünün değerinden tahsil edebilmesini sağlayan sınırlı bir ayni haktır. Gayrimenkulün kendisi, alacağın teminatıdır. Türk hukukunda 3 tür taşınmaz rehini söz konusudur: İpotek İpotekli borç senedi İrat senedi Kanunen düzenlenen taşınmaz rehinleri 3 çeşit olsa da ülkemizde uygulamada bilinen adı ipotek şeklindedir. Gayrimenkul rehini açık,...

Devamını Oku
Rehin ve İpotek Farklı Şeyler midir?
Şub22

Rehin ve İpotek Farklı Şeyler midir?

Rehin, Türk Dil Kurumu tarafından “ödenince geri almak şartıyla bir borcun ödeneceğine teminat olarak borçlunun, alacaklıya verdiği değerli şey” olarak tarif edilmektedir. İpotek ise gayrimenkullerin yani taşınmazların rehini anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla rehin kavramı Türk hukukunda bir üst kavramdır ve Türkiye’de rehin denince akla gelen ilk şey motorlu taşıtların rehinidir. Taşınabilir veya taşınamaz değer teşkil eden her...

Devamını Oku
İpoteğin Kaldırılması İçin Ne Gerekir?
Şub16

İpoteğin Kaldırılması İçin Ne Gerekir?

Gayrimenkul üzerinde var olan ipoteğin kaldırılması için tescilin iptali gerekir. İpotek (rehin) ile teminat altına alacağın sona ermesi sonucunda ipotek de kendiliğinden sonlanır. Fakat iptal/kaldırma işlemi yapılana kadar da varlığını sürdürür. İpoteğin satılarak nakite dönüştürülmesi durumunda ipotek de kendiliğinden ortadan kalkar. Borcun ödenip alacağın ortadan kalkması durumunda da ipotek ortadan kalkar. Ancak ipoteğin...

Devamını Oku
Alacaklı, İpotekli Evimden Beni Çıkarabilir mi?
Şub12

Alacaklı, İpotekli Evimden Beni Çıkarabilir mi?

Alacaklı olan kişi, rehinli (ipotekli) alacağını tahsil edebilmek için icra işlemlerini başlatabilir. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla da takip işlemlerine başlar. Bu sürecin sonucunda da ev icra yoluyla satılır. Bütün bu işlemler tamamlandıktan ve kanunen bir kesinlik kazandıktan sonra icra müdürlüğü, borçluyu evinden çıkarabilir. Bunun dışında alacaklının, ipotekli evden borçluyu çıkartması mümkün olmadığı gibi ev ile ilgili...

Devamını Oku
Rehin Hakkı Ne Demektir?
Şub08

Rehin Hakkı Ne Demektir?

Rehin hakkı, alacaklının alacağının süresinde ödenmemesi durumunda söz konusu taşınmaz/taşınır veya başka bir mal varlığının paraya çevrilerek elde edilen paradan alacağını öncelikli olarak alma yetkisi verir. “Rehin hakkı, alacakları üst düzeyde teminat altına almaya yarayan hukuki bir işlemdir.” Medeni Kanuna göre düzenlenmiş olan rehin hakkı, alacaklıya alacağını tahsil etme noktasında öncelik tanıyan bir yoldur. Rehinin satılarak...

Devamını Oku