Medeni Kanun’dan Önce Evlat Edinme – Tescil Davası
Mar13

Medeni Kanun’dan Önce Evlat Edinme – Tescil Davası

Medeni Kanun‘un yürürlüğe girmesinden önceki kanunlarda “evlat edinme” bulunmadığından, buna aykırı olarak nüfusa düşürülen kayıt geçersizdir. Taraflar arasındaki veraset davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (İstanbul İkinci Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 19.3.1975 gün ve 1138- 267 sayılı kararın incelenmesi, davacı hazine vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay İkinci Hukuk...

Devamını Oku
Komşuluk Hukuku Açısından Aile Mahremiyeti – El Atmanın Önlenmesi Davası
Mar02

Komşuluk Hukuku Açısından Aile Mahremiyeti – El Atmanın Önlenmesi Davası

Bir kimsenin, kendi mülkiyet alanına bina yapılmasını önleyen yasal bir hüküm yoktur. Kendi mülkiyet alanındaki binaya yaptığı pencerenin komşuluk hukukuna aykırı bir durumu bulunması halinde, davalı aleyhine açılan el atmanın önlenmesi davasının reddi gerekir. Taraflar arasındaki el atmanın önlenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 3. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen, 18.11.1992 gün ve 961-1367...

Devamını Oku
Müşterek Mülkiyetli Arazide Mutabakat Almadan Bina Yapmak – El Atmanın Önlenmesi Davası
Şub19

Müşterek Mülkiyetli Arazide Mutabakat Almadan Bina Yapmak – El Atmanın Önlenmesi Davası

Taraflar arasındaki davada; davacı, 1753 ada 13 parsele yapılan binanın kal’i (yıkılması) suretiyle, vaki el atmanın önlenmesini istemiştir. Davalı, mukabil dava olarak nizalı yeri haricen satın aldığını, iyi niyetle ev yaptığını, bu nedenle Medeni Kanun‘un 724. maddesi gereğince adına tescili talebinde bulunmuştur. Davanın reddine, mukabil davanın kabulü ile 249.600 liranın S.’ye ödenerek, 12.11.1979 tarihli krokide...

Devamını Oku
Taşınmaz Mülkiyet Hakkının Dikey Kapsamı Nedir?
Şub16

Taşınmaz Mülkiyet Hakkının Dikey Kapsamı Nedir?

Taşınmaz mülkiyetinin dikey kapsamı, arazinin üstünde kalan hava tabakasında ve altında kalan toprak derinliğinde hangi oranda faydalanabileceği konusu ile ilgilidir. Medeni Kanun‘un 718. maddesine göre: “Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde, üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. Bu mülkiyetin kapsamına, yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler ve kaynaklar da...

Devamını Oku
İsteğe Bağlı Taksim İşleminin Yapılış Şekilleri Nelerdir?
Şub13

İsteğe Bağlı Taksim İşleminin Yapılış Şekilleri Nelerdir?

Medeni Kanun‘un 699/1. maddesine göre: ” Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir”. Kanunun bu hükmünden de anlaşılacağı üzere paylı mülkiyetin sonlandırılmasının 4 yolu vardır: Aynen Taksim : Malın aynen bölüştürülmesi biçiminde paylaştırma yapılabilir. Taraflar anlaşırlarsa ve malın kıymetinde bir noksanlık oluşmuyorsa, mahkemeye...

Devamını Oku