SÜRVEYAN
Haz30

SÜRVEYAN

Bir şantiyede yapının fen, sanat ve sağlık kurallarına, ilgili mevzuata, teknik şartnamelere uygun yapılabilmesi için her türlü inşaat işlerinden sorumlu teknik...

Devamını Oku
SÜRE SÜTUNU
Haz30

SÜRE SÜTUNU

İpotek tesisi sırasında, ipotek resmi senedinin bu bölümüne alınan borcun ne kadar sürede ödeneceği yazılır. Taraflarca kararlaştırılan süre bu sütunda belirtilir. Resmi senede yazılmak kaydıyla ipoteğin süresiz olarak tesisi de mümkündür. Taraflar süreyi “Alacaklı ipoteğin iptalini talep edinceye kadar,” şeklinde de belirleyebilirler. Böyle bir durumda süre sütununa FBK (Fekki Bildirilinceye Kadar)...

Devamını Oku
SÜNME
Haz30

SÜNME

Yapı malzemelerinin büyük bölümü sabit veya kalıcı gerilme altında kaldıklarında, süreçte artan şekil değiştirmeler gösterir. Sünme denilen bu olay metal malzemelerde yüksek sıcaklıklarda; beton, ahşap, pvc, gibi malzemelerde ise normal sıcaklıkta meydana...

Devamını Oku
SÜLÜS
Haz30

SÜLÜS

Üçte biri.

Devamını Oku
SÜKNA HAKKI
Haz30

SÜKNA HAKKI

Oturma hakkı. Bir evin tamamında veya bir kısmında oturmak, ikamet etmek hakkıdır. Bu hak kişiye bir binadan veya onun bir bölümünden mesken olarak yararlanma, oturma yetkisini verir. Sükna hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara intikal etmez. Kişiye bağlı bir haktır. Süresinin dolması veya hak sahibinin ölümüyle sona erer. Bir evin tümü veya belli bir kısmında oturma amacıyla kullanma hakkıdır. Bu nedenle taşınmazın tapuya...

Devamını Oku
SULU ARAZİ
Haz30

SULU ARAZİ

Yer altı ve yerüstü su kaynaklarından yararlanabilen tarıma elverişli verimli...

Devamını Oku
SUBASMAN KOTU
Haz30

SUBASMAN KOTU

Binaya kot verilen nokta ile, zemin kat döşeme düzeyi arasındaki yükseklik...

Devamını Oku
SUBASMAN
Haz30

SUBASMAN

Bir yapının temelinin üzerindeki ilk kısmı. Yapı eteği. Halk arasında anladığımız şekilde, bir yapıda suyun basacağı seviyeyle ilgisi...

Devamını Oku
SOYBAĞI
Haz30

SOYBAĞI

Nesep. Ana-baba ile çocuk arasındaki kan...

Devamını Oku
STOPAJ
Haz30

STOPAJ

Gelir vergisi kesintisi, vergi tevkifatı. İşyeri olarak kiralanan gayrimenkullerde, kiracı mal sahibi adına gelir vergisi kesintisini kiradan ayrı olarak (stopaj) ilgili vergi dairesine yatırmakla yükümlüdür. Yürürlükteki mevzuata göre bu oran brüt kiranın %20’si olarak belirlenmiştir. Kiranın net olarak belirlendiği durumlarda, kiracı netten brüte giderek kira bedelini hesaplayacaktır. Brüt Kira = Net Kira / 0,8 Bu konu ile ilgili...

Devamını Oku