Kamu Mallarının Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası
Eki16

Kamu Mallarının Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası

Kamu malları özel mülk konusu olamazlar ve zilyetlik nedenine dayanılarak tapuya tescil edilemezler. Böyle bir tescil olsa bile, hukuken yokluk ifade ederler. Bu yerler için tesis edilmiş tapu kayıtları iktisapta bulunan kişiler de Medeni Kanun’un 712 ve 1023. maddelerinden yararlanamazlar. Davacı Kuşburnu Köyü vekili tarafından, davalı M. E. aleyhine 24.6.1977 gününde verilen dilekçe ile mer’a hakkında tesis edilmiş tapu kaydının...

Devamını Oku
Kamuya Ait Taşınmaz Satışı
Kas03

Kamuya Ait Taşınmaz Satışı

Devlet, çeşitli sebeplerle zaman zaman taşınır veya taşınmaz mal satar. Bu nedenlerden bazıları; gelir elde etme isteği, tasfiye etme isteği, toprak piyasasını düzenleme v.s. gibi bazı ekonomik ve sosyal amaçlardır. Devlet mallarının satışı, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu çerçevesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. Maddesi gereğince çıkartılan 26.122.1984 tarihli yönetmeliğe göre yapılır. Ayrıca bazı özel...

Devamını Oku