ZABIT DEFTERİ
Haz30

ZABIT DEFTERİ

Kadastrosu yapılmamış gayrimenkullerin kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir. Kadastro gören yerlerde bu defterin yerini tapu kütükleri...

Devamını Oku
ZABIT KAYITLARI
Haz30

ZABIT KAYITLARI

Gayrimenkullerin kadastro görmeden önce tutulan tapu...

Devamını Oku
ZAMANAŞIMI (MÜRURU ZAMAN)
Haz30

ZAMANAŞIMI (MÜRURU ZAMAN)

Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi gereken, hukukça öngörülmüş süre anlamına gelir. Gayrimenkul hukukunda adi zaman aşımı ve fevkalade zaman aşımı olmak üzere iki türü...

Devamını Oku
ZAYİ
Haz30

ZAYİ

Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, ödenecek harç bedeli mukabilinde Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından ilgilisine zayiinden yenisi...

Devamını Oku
ZEMİN ETÜDÜ
Haz30

ZEMİN ETÜDÜ

İnşaat yapılacak zeminin, fiziksel özellikleri, toprak analizleri, deprem olasılığı, taşıma kapasitesi ve benzeri kriterlerin ele alınarak hazırlandığı, inşaat maliyeti açısından önemli...

Devamını Oku
ZEMİN KAT
Haz30

ZEMİN KAT

Taban döşemesi binaya kot verilen nokta seviyesinde veya bu seviyenin üzerinde olan ilk...

Devamını Oku
ZIMNEN
Haz30

ZIMNEN

Üstü kapalı olarak.

Devamını Oku
ZİLYETLİK
Haz30

ZİLYETLİK

Gayrimenkul üzerinde fiili bir hakimiyet kurmak, onu kullanmak ve ekonomik yarar sağlamak şeklinde tanımlanabilir. Gayrimenkul sahibine asli zilyet, buna karşılık gayrimenkulü bir hakka dayanarak hakimiyeti altında bulundurana fer’i zilyet denir. Bir tarlanın kiraya verilmesi halinde, tarla sahibi asli zilyet, kiraya verdiği kişi ise fer’i zilyet...

Devamını Oku
ZİRAİ İPOTEK
Haz30

ZİRAİ İPOTEK

Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde tesis edilen ipotek...

Devamını Oku
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)
Haz30

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin depreme karşı yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır. 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren tapu tescil işlemlerinde, gayrimenkul sahibi ile intifa hakkı sahiplerine zorunlu deprem sigortası yaptırma yükümlülüğü...

Devamını Oku