Çevre Düzenlemesi İçerisindeki Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi Davası
Oca25

Çevre Düzenlemesi İçerisindeki Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, tek parça taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkeme davayı reddetmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur. Davacı, dava dilekçesinde 48 parsel sayılı taşınmazın...

Devamını Oku
Ortaklığın Giderilmesi Davası Nerede Açılır?
Haz25

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nerede Açılır?

İzale-i şuyu olarak adlandırılan ortaklığın giderilmesi davası, gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Paydaşlardan sadece biri bu davayı açabileceği gibi birden çok kişi bir arada da dava açabilir. Dava açmayan diğer kişilere de dava yöneltilir ve onlar da davalı olmuş olurlar. Aslında gayrimenkul üzerinde hem davalılar hem de davacılar hak sahibidir. Amaç, gayrimenkulün ne şekilde paylaştırılacağına dair...

Devamını Oku
Birden Fazla Sahibi Olan Bir Evden Payınızı Nasıl Alırsınız?
May09

Birden Fazla Sahibi Olan Bir Evden Payınızı Nasıl Alırsınız?

Bir evin/dairenin birden fazla sahibi varsa, hissedarlardan birinin isteği üzerine izale-i şuyu davası açılarak ortaklık giderilebilir. Bu davalar da Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Öncelikle açılan davadan, mahkeme kanalıyla bütün hissedarlar haberdar edilir ve davaya dahil edilirler. Evin/dairenin değeri tespit edilerek satışına karar verilir. Her bir hissedara payları verilir. Ortaklığın giderilmesi anlamına gelen izale-i şuyu...

Devamını Oku
Miras Kalan Gayrimenkul için Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabilir mi?
Nis23

Miras Kalan Gayrimenkul için Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabilir mi?

Miras kalan bir gayrimenkulün kanuni mirasçıları ile mirasçının kendisini tayin ettiği mirasçılar ortaklığın giderilmesi davasını istedikleri zaman açabilirler. Bu dava, mirasçılardan yani paydaşlardan birkaçının bir araya gelerek açılabileceği gibi mirasçılardan bir kişi tarafından da açılabilir. Yine bu davayı açabilmek için mirastan feragat etmemiş olmak yani mirası reddetmemiş olmak ve mirastan men edilmemiş olmak gerekir....

Devamını Oku
Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Demektir?
Nis21

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Demektir?

Ortaklığın giderilmesi davası, teknik olarak izale-i şuyu davası olarak bilinir ve bir gayrimenkule beraber sahip olan iki veya daha fazla kişinin aralarında çıkan anlaşmazlıklar sonucunda, anlaşmazlığın mahkeme kanalıyla ortandan kaldırılması, ortaklar arasında gayrimenkulün paylaştırılması olayıdır. Mahkeme sonucunda gayrimenkulün ortaklar arasında paylaştırılması sağlanır. Ancak gayrimenkul bölünebilir durumda değilse açık arttırma...

Devamını Oku